Stalls in the opera house of Oslo

IEH bidrar med norske erfaringer under FN-forum

United Nations Forum on Business and Human Rights er verdens fremste møteplass for aktører med interesse for ansvarlig næringsliv. Forumet arrangeres i Genève med over 2000 deltakere fra næringsliv, sivilsamfunn, offentlige myndigheter, berørte grupper og internasjonale organisasjoner.

IEH er medarrangør for sesjonen Leading by example? Procurement as lever for human rights due diligence, sammen med Danish Institute for Human Rights (DIHR), International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) og Harrison Institute for Public Law of Georgetown University Law Center.

Seniorrådgiver fra IEH, Stine Foss sitter i panelet og deltar i debatten onsdag morgen:
– Offentlige anskaffelser er, og vil i fremtiden være, en viktig pådriver for et ansvarlig næringsliv og SDG 12. Dette gjøres ved å stille krav til aktsomhetsvurderinger både som system i kvalifiseringsfase, men også i oppfølging av kontrakter, sier Foss.

Utdrag fra programmet: This session will look at how public procurement at the sub-national level can be used as a lever for greater corporate human rights due diligence. It will focus on identifying transferable good practice examples and lessons learnt from those working with this topic.

Krav til  innkjøpere

I Norge skal den som kjøper varer og tjenester på vegne av offentlig sektor sørge for god kvalitet til riktig pris, og samtidig bidra til å bekjempe samfunnsutfordringer som klimagassutslipp, miljøbelastninger, brudd på menneskerettighetene og arbeidslivskriminalitet, slik det står i lov om offentlige anskaffelser som kom i 2016.

De siste årene har IEH sett økning av medlemmer som leverer varer til offentlig sektor.
– Vår erfaring viser at når offentlige aktører stiller krav og følger opp leverandører vil det også være et økonomisk insentiv for leverandørene til å jobbe med aktsomhetsvurderinger og fremme menneskerettigheter, sier Foss.

Samarbeid om risikovarer

IEH har – i samarbeid med en gruppe medlemmer i offentlig sektor– utarbeidet et prosjektforslag som foreslår nye samarbeidsformer som vil styrke menneskerettighetsperspektivet i offentlige anskaffelser. Ved innovativ organisering og deling av informasjon vil oppdragsgivere spare betydelige ressurser og frustrasjon, samtidig vil kvaliteten heves betraktelig. Men like viktig: når flere går sammen øker påvirkningsmuligheten nedover i leverandørkjeden. 

-Ved å samarbeide og koordinere ytterligere, som de gjør i Sverige vil dette få et mye større omfang enn i dag. Og da snakker vi, sier Stine Foss.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel