_DX_1208

Gyldendal – første medlem fra forlagsbransjen i Etisk handel Norge

Gyldendal forlag med landets største bokhandlerkjede Ark, blir første forlag som melder seg inn i Etisk handel Norge. Gyldendal har høye ambisjoner på bærekraftsområdet. Men hvorfor melder ett forlag seg inn i Etisk handel Norge?  

– Målet er å bli mer profesjonelle og trygge på at våre leverandørkjeder har god praksis som er i overenstemmelse med våre idealer, våre bærekraftsmål og vårt samfunnsoppdrag, sier Karen Onsager Keiserud, konserndirektør for samfunnskontakt og kommunikasjon.

– Og vi får veldig god hjelp på veien. Vi har avholdt det første møte med vår egen veileder. Som medlem får vi individuell rådgivning og oppfølging, tilgang til kurs, ressurser og verktøy, i tillegg til nasjonale og internasjonale fagmiljøer, sier Karen Onsager Keiserud.

Gyldendal forlag
Karen Onsager Keiserud er konserndirektør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Gyldendal forlag. Foto: Yina Chan.

Vil jobbe for ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis

Etisk handel Norge bistår sine medlemmer med å kartlegge, forebygge og begrense eventuelle negative konsekvenser av innkjøpspraksis og produksjon av varer gjennom aktsomhetsvurderinger – en internasjonalt anerkjent metode virksomheter bruker til å avdekke hvilken effekt virksomheten har på mennesker, samfunn og miljø.

Og i Gyldendal ligger det nå til rette for kompetanseheving og deling.

– Aktsomhetsmodellen beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Det blir en krapp, men nødvendig læringskurve for oss i hvordan vi anskueliggjør risiko, og får enda bedre kontroll på komplekse leverandørkjeder, sier Keiserud.

– Når vi jobber med etisk handel er verdikjeden i bokproduksjon helt sentralt for oss. Våre viktigste produsentland er Baltikum, Slovenia, Bosnia, Polen, Kina, Hong Kong og Norge.

1800 mennesker jobber i Gyldendal-konsernet. Nå skal de bli enda bedre på sitt bærekraftsarbeid. Foto: Gyldendal

Åpenhetsloven 2022

 Allerede 1. juli i år trer åpenhetsloven i kraft. Formålet med loven er at norske selskaper skal få bedre oversikt over risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sine leverandørkjeder. Derfor blir også loven kalt for «Menneskerettighetsloven for næringslivet».

– Gyldendal vil selvfølgelig være med å bidra til at Norge kan komme i førersetet internasjonalt som et foregangsland for ansvarlig næringsliv og bærekraftig forretningspraksis, sier Keiserud.

– Foreløpig arbeides det med å få på plass en policy for bærekraftig forretningspraksis samt retningslinjer til konsernets leverandører. Vår veileder, Margrete Eilertsen, understrekker at Etisk handel Norge har en helhetlig tilnærming til bærekraft,. «Før var bedrifter veldig rettet mot miljøaspektet av sin virksomhet, men det sosiale aspektet er vel så viktig – og henger ofte sammen. Det røde i det grønne skiftet må frem.»

Gjennom snart hundre år har Gyldendal hatt en sentral rolle i det norske samfunnet. Gyldendals oppdrag har vært å skape og formidle historier, kunnskap, kulturopplevelser og samfunnsforståelse. Foto: Gyldendal.

Fakta om Gyldendal

Gyldendal ASA er det ledende konsernet i den norske bokbransjen, og har virksomheter i alle ledd i verdikjeden, fra forlag og innholdsproduksjon til distribusjon, handel, markedsplasser og tjenester. Konsernets hovedmål er å skape og formidle verdier innenfor kultur- og kunnskapsfeltet. Gyldendal ASA er notert på Oslo Børs og er morselskap i Gyldendal-konsernet med totalt 8 heleide og deleide virksomheter med over 1800 medarbeidere, og eier blant annet ARK Bokhandel AS.

ARK Bokhandel AS er Norges største bokhandelkjede med over 150 butikker og en av Norges største og raskest voksende netthandel. Hovedkontoret Gyldendalhuset ligger på Sehesteds plass i Oslo sentrum.

 

 

 

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel