hand-869322_1920

Åpenhetsloven: Gulrot fremfor pisk for å unngå moderne slaveri

Med 10 millioner vil regjeringen styrke Forbrukertilsynets kamp mot moderne slaveri hos fabrikkene til norske bedrifter. – Men vi starter med veiledning, forteller Olaug Bollestad til avisen Vårt land.

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022, over ett år etter at loven ble vedtatt. Loven skal hindre at varene i norske butikker og virksomheter lages av arbeidere som utnyttes. Loven er også kjent som «Menneskerettighetsloven for næringslivet».

Steg for steg

Den kommende åpenhetsloven pålegger bedrifter å fortelle om leverandørkjeden for sine produkter, og å foreta såkalte aktsomhetsvurderinger av egne leverandører – slik at de kan svare på informasjonskrav fra allmennheten.

Bedrifter plikter også å «arbeide med å avdekke og håndtere negativ påvirkning på menneskeretter og arbeidsforhold».

Regjeringen vil at Forbrukertilsynet fra neste år skal styrkes med 10 millioner kroner til veiledning og tilsyn med loven. Hensikten er altså at den offentlige tilsynsmyndigheten skal styrkes for å kunne «drive effektiv veiledning og tilsyn med loven».

– Hvordan skal Forbrukertilsynet klare å føre tilsyn med nesten 9.000 bedrifter?

– Jeg tenker at det er mulig. De har allerede kontakt med sterke fagmiljøer, og med denne tildelingen skal de bygge kapasiteten de selv har. Men hovedfokuset i starten er veiledning av virksomhetene.

– Men er det nok?

– Når de skal føre tilsyn med i underkant av 9.000 virksomheter, må vi prioritere det vi mener er det viktigste først. Og da begynner vi med veiledning, sier Bollestad til Vårt Land (saken ligger bak betalingsmur), som ikke vil svare på hvilke sanksjoner som finnes i verktøykassa.

Åpenhetsloven

  • Loven skal sørge for at store virksomheter rapporterer om arbeidet de gjør for å sikre etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold hos leverandørkjedene og samarbeidspartnerne.
  • Loven ble vedtatt i Stortinget 9. juni i fjor.
  • Den vil tre i kraft 1.juli 2022.
  • Forbrukertilsynet får i oppdrag å følge opp loven.
  • Etisk handel Norge har månedlige gratis webinarer for hvordan bedrifter kan forberede seg på åpenhetsloven. Neste webinar er 4.11. Se vår kursoversikt her.

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel