Surgical instruments and equipment used for arthroscopic procedures (key-hole surgery in shoulder, elbow and knee) placed on the table of the scrub nurse.

Gode arbeidsforhold kan avgjøre innkjøp av engangshansker

Norske sykehus bruker millioner av engangshansker hvert år. Hanskene produseres hovedsakelig i Malaysia, på fabrikker der migrasjonsarbeidere jobber i produksjonen, skriver nettavisen Anbud 365 denne uken.

-Alt i 2013 så vi at vi betalte akkurat det samme for en hanske uavhengig av om den var produsert på en fabrikk med gode eller dårlige arbeidsforhold. Det var derfor viktig å få våre leverandører til å forstå at de måtte velge fabrikker med omhu og være en krevende kunde for å sikre anstendige arbeidsforhold, sier Grete T. Solli, fagsjef samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp, divisjon Sør-Øst, til Anbud365.

Hun sier Sykehusinnkjøp ønsket å belønne leverandører som velger fabrikker med gode forhold, og stilte derfor følgende tildelingskriterier:

«Produsenten av hanskene bør tilby sine migrasjonsarbeidere bedre vilkår enn minimumskravene i sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Oppfyllelse av kravet vil bli evaluert på bakgrunn av opplysninger om:

  • Hvordan produsenten oppbevarer migrasjonsarbeidernes dokumenter (f. eks pass) og hvordan migrasjonsarbeiderne får tilgang til dem
  • Hvilke grunnleggende helsetilbud som tilbys migrasjonsarbeiderne
  • Migrasjonsarbeidernes minimum- og maksimum lønn (begynnerlønn og høyeste lønn som kan oppnås)
  • Migrasjonsarbeidernes innkvarteringskostnader («husleie»)
  • Migrasjonsarbeidernes arbeidstid (pr dag, uke og mnd)
  • Migrasjonsarbeidernes organisasjonsrett

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel