disposable plastic bag, waste, recycling, environmental issues

Går sammen om en plast- og giftfri barnehage

Første del av prosjektet er et veiledningshefte til barnehager som legges frem denne uken, der Initiativ for etisk handel (IEH) har bidratt med råd underveis.

«Miljøgifter og plastforurensing er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet for alle, og særlig er små barn sårbare. Vi vet at flere barnehager sliter med dårlig inneklima og støv. Gjemt i dette ligger også miljøgifter og mikroplast», står det i forordet.

– Sunnere hverdag

Veiledningsheftet er resultatet av samarbeid mellom flere aktører, blant annet leverandører til barnehager, Lekolar og Norengros, og organisasjoner som Astma og Allergiforbundet, Grønt flagg og IEH.

– Vi vil bidra til en sunnere hverdag for barna. Det er tross alt slik at barna ikke kan velge hvilke produkter de skal leke med, de leker med det vi gir dem. Derfor har vi et stort ansvar for å sørge for at produktene ikke inneholder farlige stoffer, og at de er produsert på en ansvarlig og etisk måte, sier Pierre Lennartson, Hållbarhetschef hos Lekolar.

Lekolar er har vært med på samme type prosjekt i Sverige hvor det har fått store positive konsekvenser.

– Ekstra sårbare

Norengros, også leverandør til barnehager, og med på dette initiativet:

– Miljøgifter og plastforurensing er store miljøutfordringer. Norengros tilrettelegger for enkelt å kunne velge produkter som tar hensyn til både miljø og mennesker. Barn er ekstra sårbare for påvirkning av miljøgifter. Så vi mener at denne veilederen setter standarden for levering av kvalitetsprodukter til barnehager, og at andre sektorer også kan dra nytte av dette eksempelet sier Rasmus Valen, Assisterende Innkjøpssjef, Norengros AS.

Organisasjoner som Astma og allergi forbundet og Grønt flagg har også bidratt til heftet, som er praktisk tilrettelagt og bygger på enkle tips og tiltak for å få mindre plast og farlige kjemikalier i barnehagene.

Inneklima og uteområder

Noen tiltak handler om riktige leker, materialbruk generelt, tips til bedre inneklima, men også tiltak for uteområder og ved oppussing.  Via rapporten oppfordres ansatte og eiere til å være bevisste ved innkjøp av nye ting for å unngå plast og farlige giftstoffer, og det gis konkrete råd til bygging og vedlikehold av barnehager. Seniorrådgiver i IEH, Stine Foss, har bidratt på delen som handler om generelle innkjøp.

-Ved nye innkjøp har barnehager en unik mulighet til å velge varer som er plast- og giftfrie, se gjerne etter miljømerkede produkter. Det også er verdt å merke seg at miljøbelastning og farlige kjemikalier som regel er størst for de menneskene som lager varene. Enkelte virksomheter tar mer hensyn til dette enn andre, sier Foss.

Ved større anskaffelser, for eksempel bygg av barnehager, må offentlige virksomheter ta hensyn til loven om offentlig forvaltning og ta hensyn til både miljø og mennesker i leverandørkjeden.

Bevisste innkjøpere

– Innkjøpere for barnehager må etterspørre plast- og giftfrie produkter som er produsert under anstendige arbeidsforhold, og leverandører må kunne levere dette. Dette samarbeidet viser at det er bred enighet om å jobbe for en plast- og giftfri barnehage både fra barnehagene og leverandørenes side. Vi gleder oss til å være med på prosjektet videre.

Både Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Lekolar og Norenrgos er medlemmer av Initiativ for etisk handel (IEH).

– Det er viktig med tidlig innsats, også i miljøspørsmålet og vi må gi barna gode holdninger som de tar med seg videre i livet, kommenterer- PBL-leder Anne Lindboe.

–  PBL jobber for å sikre at barnehagene har de beste verktøyene for å gjøre en god pedagogisk jobb gjennom blant annet det nye veiledningsheftet. Samtidig jobber vi  med å påvirke leverandørene som leverer varer til barnehagene, sier administrerende direktør Lindboe.

Sjekkliste! 

Her er noen av punktene fra veilederheftets sjekkliste:

  • Ta bort gamle plastleker, og fjern EL-avfall (din gamle mobil er ikke leketøy!)
  • Bytt ut gamle madrasser, puter og syntetiske fibertepper som har begynt å loe og støve
  • Rengjør med vann og mikrofiberkluter.
  • Ha ekstratøyet i tøynett, ikke engangsplastposer.
  • Unngå impregnert tre på uteområdet, samt fallmatter og kunstgress av oppmalte bildekk

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel