INT_0098

Gammelt lagerbygg blir klimavinner

Vårt medlem Maskegruppen betaler gjerne 330.000 kroner mer i årlig husleie for å få solcellepanel på taket. Slik sparer de nemlig en halv million kroner i strømutgifter og reduserer energiforbruket med 30 prosent.

Møller Eiendom har installert et gigantisk solcelleanlegg på taket av et gammelt lagerbygg – og fått Maskegruppen til å ta halve regningen på ni millioner kroner.

Spleiselag for grønn leieavtale

– Dette er et spleiselag mellom oss og vår leietaker MaskeGruppen, sier Andreas Jul Røsjø, administrerende direktør i Møller Eiendom. På taket til et over tjue år gammelt lagerbygg på Vinterbro, rett utenfor Oslo, har eiendomsselskapet Møller Eiendom fått installert et stort solcelleanlegg på 100 kilowatt. Gjennom en såkalt grønn leieavtale deler eiendomsselskapet og MaskeGruppen, som er medlem av Etisk handel Norge, regningen på ni millioner kroner. Gevinsten er hele 30 prosent lavere energiforbruk i året.

Vil bli nullutslipps-bedrift

– Vi reduserer vårt energiforbruk med 30 prosent. Det er helt i tråd med vår ambisjon om å være en nullutslipps-bedrift, sier Per Gundersen, konsernsjef i MaskeGruppen. Bedriften, som selger forbruksvarer til offentlig sektor og privat næringsliv for rundt en milliard kroner i året, har satt klima, miljø og bærekraft høyt på agendaen. Over 80 prosent av alle leveringer i Oslo og Trondheim skjer med elektriske varebiler. – Da Møller Eiendom fortalte oss om dette prosjektet for noen år siden, hadde vi allerede satt oss høye miljømål: Vi skulle bli ledende og drivende innen dette området i vår bransje, forteller Gundersen. Det målet har MaskeGruppen nådd. – Så det er vinn-vinn for oss, Møller Eiendom og klimaet, konstaterer Gundersen.

Ønsker tøffere klimakrav

Hvert år kjøper offentlige aktører inn varer og tjenester for over en 500 milliarder kroner fra det private næringslivet. I anbudene blir stadig oftere krav til bedriftenes klima- og miljøtilpasninger vektet høyt, i tillegg til pris.

MaskeGruppen og Møller Eiendom oppfordrer det offentlige til å bli enda tøffere til å sette klima- og miljøkrav til bedriftene som deltar i anbudskonkurranser. – Offentlige aktører kan og må bruke innkjøpsmakten sin til å kreve at private bedrifter som oss gjennomfører tiltak som dytter oss i en grønnere retning, sier Røsjø. – Norge skal halvere sine klimautslipp innen 2030. For å klare det, må vi bytte ut fossil energi med fornybar energi. Det betyr at store deler av det norske samfunnet skal elektrifiseres de neste årene. Skal vi klare det, må vi tenke og handle nytt – akkurat slik Møller Eiendom og Maskegruppen har gjort her på Vinterbro. Vi må våge å ta de investeringene som kan redusere energiforbruket vårt, sier Rotevatn.

Sparer en halv mill. Klima- og energiminister Sveinung Rotevatn åpnet tirsdag 30.juni solcellepanelet som Møller Eiendom har installert på taket til MaskeGruppen. Her med Andreas Jul Røsjø, leder Møller Eiendom (t.v.) og Per Gundersen, leder MaskeGruppen (t.h.). Foto: Justine Omberg.
 

Om MaskeGruppen AS

MaskeGruppen AS er Norges største leverandør av forbruksmateriell til næringsliv og offentlig forvaltning. Gruppen vil i 2020 omsette for over 1 milliard og har ca. 200 ansatte, med hovedkontor og sentrallagre på Vinterbro utenfor Oslo og på Tiller i Trondheim. MaskeGruppen AS eies av Maske-familien og Anvord Invest AS, og ledes av konsernsjef Per Gundersen. 

https://www.maske.no/

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel