frontpage

Fortsett å investere i Myanmar

Foto: Mathias Eick, EU/ECHO; Flickr Creative Commons

De siste fem årene har det vært en økning av norske investeringer i Myanmar. Flere IEH-medlemmer har startet produksjon i landet, eller vurderer å gjøre det. Samtidig er menneskerettighetssituasjonen i landet under sterkt press, noe som er tydeliggjort for omverdenen gjennom de brutale overgrepene mot Rohingya-folket. Kan man som seriøs næringslivsaktør gi en positiv effekt til utviklingen av landet, også i et så utfordrende marked? 

Militære involvert

Norsk Folkehjelp har vært tilstede i Myanmar siden 2004, der de jobber med å styrke det sivile samfunnet. Rådgiver Claudio Feo fortalte hvordan uroen i landet ser ut fra deres ståsted:

-Det er viktig å være klar over at det er ingen faktisk demokratisering i Myanmar, men militærjuntaen har bestemt seg for å åpne noe opp. Regjeringen og militære er en «enhet», så skal man snakke med myndighetene er alltid militære involvert. Naturressurser i Myanmar er i stor grad kontrollert av ulike etniske grupper, og det er i praksis full krig i mange av grenseområdene. I tillegg har vi nå overgrepene mot Rohingyane, sa Feo under IEH-forumet.

Viktige arbeidsplasser

Norsk Folkehjelp hadde noen konkrete råd til IEHs medlemmer som handler med Myanmar:

  • Fortsett å investere! Det er ingen løsning å slutte å handle med landet. Norske bedrifter bringer med seg sårt tiltrengte arbeidsplasser og en forretningskultur som er viktig for utviklingen i Myanmar.
  • Ta tak i egne leverandørkjeder. Snakk med andre enn eiere og fabrikkledelse, skaff deg et bredere nettverk. Hvilke arbeidsforhold har de ansatte (lønn, overtid, ferie, rett til å organisere seg?)
  • Hvor ligger fabrikkene? Vær oppmerksom i forbindelse med nyetableringer og mulige problemstillinger knyttet til landrettigheter og tvangsforflytning av lokalbefolkning.
  • Organiser egne møter, ikke la all kontakt gå via produsenten du handler med. Ta kontakt med det sivile samfunn/NGO’er. Spør ILO og andre om hvem det er som representerer arbeiderne, det er ikke gitt at du får et direkte svar fra arbeidsgiver.
  • Diskriminering av religiøse grupper er en aktuell problemstilling, og situasjonen kan forverre seg som følge av pågående konflikter. Pass på at dette ikke skjer på «din watch».

Norsk Folkehjelp svarer gjerne på direkte spørsmål fra IEH’s medlemmer.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel