Arendalsuka

Følg oss på Arendalsuka

Lær mer om etisk handel og en helhetlig tilnærming til bærekraftsarbeidet. Du kan kan følge våre arrangementer på Arendalsuka både på Facebook hvor det blir streamet og fysisk på Arendalsuka.

Etisk handel Norge er på plass i Arendalsuka med fire ulike arrangementer på Bærekraftshuset i Torvgata 7. Det er ingen påmelding til arrangementene. Møt opp på de ulike tidspunktene eller se seminarene på vår Facebookside hjemmefra. Det blir også servert en matbit og drikke på våre arrangementer.

Mandag 16.8, debatt kl 17-18: Åpenhetsloven + offentlig sektor = mer samfunnsansvar?

Hvordan kan offentlige oppdragsgivere bruke kravene i Åpenhetsloven til å forenkle og effektivisere kontraktsoppfølgingen med leverandører, for slik å fremme menneskerettighetene og anstendig arbeid?

Medvirkende

  • Dag Strømsnes, Divisjonsdirektør, Divisjon for offentlige anskaffelser
  • Heidi Furustøl, Daglig leder, Etisk Handel Norge og medlem i Etikkinformasjonsutvalget (Åpenhetsloven)
  • Cathrine Berg-Nielsen, rådgiver Etisk handel Norge
  • Monica Midtun Sander, Daglig leder, Beer Sten

Lenke til arrangementet finner du her.

Tirsdag 17.8 10.00 -11.30: Hvordan forberede norsk næringsliv på åpenhetsloven?

I denne workshopen gir Etisk handel Norge en lyn-innføring i aktsomhetsvurderinger etter OECDs og FNs retningslinjer, og basert på kravene i Åpenhetsloven. Workshopen vil også inneholde god praksis og erfaringsdeling fra Etisk handel Norges medlemmer, samt mulighet for publikum til å stille spørsmål om bærekraftig forretningspraksis og leverandørkjedestyring.

Her kan du se mer om arrangementet. 

Onsdag 18.8 16-17: Hvordan sikre anstendig arbeid og respekt for menneskerettighetene i råvareleddet?

Etisk handel Norge inviterer til panelsamtale på Arendalsuka om anstendig arbeid og menneskerettigheter i råvareleddet. Barnearbeid, tvangsarbeid, manglende HMS, over tid og lave lønninger er bare noen av utfordringene som i verste fall kan kjennetegne en råvarearbeiders hverdag. Hvordan kan en håndtere risiko knyttet til råvareproduksjon? 

Torsdag 19.8 11-12: Bidrar norsk næringsliv til menneskerettighetsbrudd i konfliktområder?

Med ferske eksempler fra noen av verdens mest fastlåste konflikter, Vest-Sahara, Palestina og Myanmar, vil vi belyse næringslivets utfordring og forpliktelser.

Du vil blant annet få svar på følgende spørsmål:

  • Hva sier folkeretten om bedrifters ansvar for menneskerettigheter?
  • Hva gjør KLP, Norges største pensjonsselskap, som har porteføljeselskaper i konfliktområder?
  • Hvor går grensene for statens ansvar?
  • Hva kan norske arbeidstakere gjøre for å sikre at bedrifter de jobber for tar hensyn til menneskerettigheter?
  • Hvordan trekker man seg ut av et konfliktområde når alt går i feil retning?

Næringsliv, staten, arbeidstagere og sivilsamfunn må jobbe sammen for å sikre et ansvarlig næringsliv i konfliktområder, kom på seminar og lær mer om hvordan!

 

For alle våre arrangementer, se her.

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel