white thread as a background

Flere land forbyr fagforeninger

Midtøsten og Nord-Afrika er de områdene hvor det registreres flest brudd på rettighetene, skriver den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen ITUC som nylig publiserte indeksen for femte år på rad. Norske fagforeninger som LO, YS og Unio deltar i ITUC (International Trade Union Confederation). 

Rapporten inneholder en detaljert beskrivelse av ulike grupper land og risiko, basert på ILOs kjernekonvensjoner (tvangsarbeid, fagorganisering, barnearbeid og diskriminering). Fokuset er spesielt rettet mot retten til fri fagorganisering, da dette ikke bare er et mål i seg selv, men også et middel for å oppnå andre arbeidstakerrettigheter.

IEH bruker informasjonen i medlemmers risikokartlegging (aktsomhetsvurderinger /due diligence) sammen med andre internasjonale anerkjente kilder. Linken til ITUC sine nettsider, denne rapporten og andre kilder til informasjon for kartleggingen er tilgjengelig på våre medlemssider, sammen med informasjon om hvordan utføre aktsomhetsvurderinger.

Nektes streikerett

ITUC skriver innledningsvis at flere mennesker opplever uverdige arbeidsforhold, og at forskjellen mellom fattige lønnsmottakere og resten av verdenssamfunnet øker.

*I 65 prosent av verdens land hindres arbeidere i å organisere seg.

*I 81 prosent av landene brytes retten til kollektive forhandlinger.

*I 87 prosent av landene blokkeres streikeretten.

I tillegg skriver ITUC at antall land som forbyr eller begrenser ytringsfriheten økte fra 50 i 2017 til 54 på årets indeks.

Antall land der arbeidere er blitt pågrepet og fengslet økte fra 44 til 59 i løpet av det siste året.

Og at land der arbeidere ble utsatt for vold økte fra 59 i 2017 til 65 på årets indeks. I ni land ble fagforeningsledere drept.

Ti på bunn

Verdens tre mest befolkede land, Kina, Indonesia og Brasil, vedtok i løpet av året lover som begrenser arbeideres organisasjonsrett og ytringsfrihet, og brukte militære styrker til å undertrykke arbeidskonflikter.

Ifølge ITUC er dette verdens verste land for arbeiderne: Algerie, Bangladesh, Colombia, Egypt, Filippinene, Guatemala, Kambodsja, Kazakhstan, Saudi-Arabia, Tyrkia.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel