Krediter: Photo: Solidarity Center.

Felles rammeverk for ansvarlig innkjøpspraksis

 

Sammen med en gruppe flerpartsinitiativer har Etisk handel Norge vært med å utvikle et utkast for et nytt felles rammeverk for ansvarlig innkjøpspraksis. Utkastet er nå åpent for innspill og kommentarer fra våre medlemmer og interessenter. I 2022 vil det også bli anledning for våre medlemmer å delta i en internasjonal kompetansehevingsgruppe for felles forbedringsarbeid og sparring rundt implementering av rammeverket.

 

Under OECDs årlige forum for ansvarlig forretningspraksis i sko- og tekstilsektoren i 2018, samlet en gruppe flerpartsinitiativer seg for å styrke deres strategiske samarbeid for kompetanseheving og ressursutvikling for ansvarlig leverandørkjedestyring i tekstilsektoren. Her spiller Etisk handel Norge en aktiv rolle.  

Arbeidsgruppens første strategiske samarbeid fokuserer på ansvarlig innkjøpspraksis, og har kulminert i Draft Common Framework for Responsible Purchasing Practices (CFRPP). 18. november ble utkastet lansert og starten på innspillsrunden markert. Se opptak fra lanseringsarrangementet her.

Utkastet samler og forener retningslinjer og beste praksis fra flerpartsinitiativene, slik at vi får et felles rammeverk på tvers av landegrensene. Utviklingen av rammeverket har skjedd i samarbeid mellom Etisk handel Norge, Ethical Trading Initiative i UK, Better Buying Institute, Fair Wear Foundation, German Partnership for Sustainable Textiles, Dutch Agreement for Sustainable Garments, og med innspill fra Action Collaboration Transformation, Better Work og amfori.  

Åpent for innspill fra medlemmer og interessenter 

Utkastet til rammeverket er nå åpent for innspill fra interessenter, både medlemmer hos Etisk handel Norge og andre. Mer informasjon om arbeidsgruppen og rammeverket finnes her, og rammeverket i sin helhet finnes her. Innspill på rammeverket tas imot gjennom et digitalt skjema, gjennom The Industry We Want – The Common Framework for Responsible Purchasing Practices. Frist for innspill er 14. januar 2022.  

Implementering og erfaringsdeling 

Som en oppfølging av rammeverket vil medlemmer av flerpartsinitiativene inviteres med i en plattform for erfaringsdeling og implementering av rammeverket, Learning and Implementation Community on RPP. Her vil medlemmer som ønsker å implementere rammeverket få muligheten til å lære av ekspertene på feltet og sparre med lignende selskap på tvers av landegrenser. Plattformen vil bidra til deling av beste praksis, og gi flerpartsinitiativene grunnlag for å utvikle praktiske verktøy, ressurser og veiledning for å bistå selskaper i arbeidet med en ansvarlig innkjøpspraksis.  

Invitasjoner til å delta vil sendes ut på nyåret, men meld gjerne fra om din interesse til rådgiver Marthe Røssaak, på marthe@etiskhandel.no. Marthe kan også kontaktes for spørsmål eller kommentarer om rammeverket eller arbeidsgruppen.   

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel