Bed at nursing home with nurse and wheelchair on background.

Europeisk samarbeid om etisk handel

Arbeidsgruppen som hadde møte, og der Sykehusinnkjøp er representert, kalles EWGEPP – European Working Group on Etichal Public Procurement.

Her møtes myndigheter, offentlige innkjøpere og ideelle organisasjoner fra land som England, Sverige, Tyskland, Nederland og Italia.

I møtet i Roma møtte denne gang Pia Trulsen fra Sykehusinnkjøp og Grete Solli fra Helse Sør-Øst RHF.

Deltar i arbeidsgruppe

Siden 2010 har Helse Sør-Øst vært norske deltagere sammen med Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) og Initiativ for etisk handel i den europeiske arbeidsgruppen som samarbeider om å sette krav til etiske leverandørkjeder i offentlig innkjøp.

Arbeidsgruppen har samarbeidet om utforming av krav, delt erfaringer og ikke minst samarbeidet om leverandøroppfølginger.

– Det siste har vist seg veldig effektfullt, i og med at innkjøpsvolumet fra disse landene til sammen er så stort at samarbeidet sender meget sterke signaler til leverandørmarkedet. Arbeidsgruppen har også publisert ulike rapporter, forteller Grete Solli.

I fjor utga gruppen rapporten «In good hands» som drøfter utfordringene knyttet til produksjon av engangshansker. Du kan lese rapporten her.

Strenge miljøkriterier

På møtet sist uke deltok mange italienske innkjøpere og ledere, blant annet leder for bærekraftige innkjøp i den nasjonale innkjøpsorganisasjonen, en organisasjon med hele 500 innkjøpere. Leder for offentlige innkjøp i miljøverndepartementet var vertskap for møtet og en representant for statsministerens kontor deltok også.

– I Italia har man strenge miljøkriterier som er obligatoriske i offentlige innkjøp, men det er frivillig å sette krav til arbeids- og menneskerettigheter. Dette gjøres nesten ikke i dag, og holdningen til hvorvidt dette bør gjøres, eller om det er mulig å gjøre det, varierer en del, sier Pia Trulsen i Sykehusinnkjøp.

– Interessen var derfor stor for å høre hvordan dette gjøres særlig i Sverige og Norge, og ikke minst at man her har erfaringer med å få til forbedringer i leverandørkjeden ved å følge opp de kravene man har satt. Sykehusinnkjøp er invitert ned igjen i oktober for å presentere det norske etisk handel-arbeidet i en stor nasjonal konferanse for offentlige innkjøpere i Italia, forteller hun.

Norge er vertskap neste gang

EWGEPP har jobbet direkte opp mot politikere i EU og også vært høringsinstans for nytt regelverk. Arbeidsgruppen har som mål å bli en formell ekspertgruppe til EU som GPP Expertgroup (Green Public Procurement – miljøkrav i offentlig innkjøp) er i dag.

I november er det Norges tur til å være vertskap for EWGEPP og det vil arrangeres av Sykehusinnkjøp i samarbeid med Difi og IEH.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel