Lines of aluminum shoes last with a rough surface prepare on shelf in a shoe factory.

Euro Sko Norge får pris for arbeid med garverier

Foto: Shutterstock

CSR Manager Euro Sko Norge AS,Tone Cecilie Lie, må sies å ha utmerket seg i arbeidet med å fremme etisk handel på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, jobbe mot korrupsjon og for miljøhensyn der varer til det norske markedet produseres. Det var en glad vinner som mottok prisen på Etisk handel konferansen 2017 på Månefisken i Oslo.

Helt ned til garveriene

For allerede i 2010 utviklet Euro Sko Norge en ny strategi med kartlegging av leverandørkjeden som viktig fokusområde. Målet var å innhente bedre informasjon om arbeidsforhold hos produsenter, og å få oversikt også forbi produsentleddet, helt ned til garveriene.

Tidligere vinner og jurymedlem Øyvind Briså fra Bama annonserte den verdige vinneren.

– Årets vinner har i mange år jobbet målrettet og systematisk sammen med sine kollegaer. Hun har sikret kontinuerlig lederforankring, og drevet målrettet opplæring av ansatte, fra innkjøpere til butikkledere og butikkansatte, sa Briså.

Det var spesielt arbeidet Euro Sko Norge har gjort med tanke på deres arbeid med sporbarhet av garverier som ble trukket  frem av juryen. Garverier har generelt store miljømessige og sosiale utfordringer. Det har gjort at bedriften ikke bare er ledende i Norge, men internasjonalt.

Euro Sko Norge med Tone Cecilie i spissen, har også vært initiativtakeren til et skandinavisk CSR-nettverk for skobransjen hvor målet er å identifisere felles utfordringer og finne felles løsninger som bidrar til økt effekt av deltakende bedrifters arbeid med etisk handel.

– Hennes engasjement for etisk handel, tilrettelegging av robuste systemer, åpenhet, samarbeidstilnærming og deling av erfaringer gjør Tone Cecilie Lie, fra Euro Sko Norge AS til en verdig vinner av Etisk handel prisen 2017, avsluttet Briså før han delte ut prisen til den glade vinner.

Store utfordringer

–  De færreste norske skoprodusenter har god nok innsikt i arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede. Særlig er det store utfordringer knyttet til oversikt over, og kartlegging av, garverier, sier den glade prisvinneren.

Euro Sko Norge AS er den norske skokjeden som har kommet lengst i dette arbeidet takket være Tone Cecilie Lie og en strukturert kartleggingsarbeid over flere år.

Utmerkelsen «Etisk handel prisen»,gis til enkeltpersoner som på en særskilt måte har arbeidet for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold, etiske forhold ved produksjon og innkjøp. Det betyr å arbeide for å sikre solid og kontinuerlig forankring av etisk handel – arbeid i egen virksomhet, konkret og målrettet forbedringssamarbeid med leverandører, informasjons – og kommunikasjonsarbeid, politisk påvirkning, samt det å være pådriver for videreutvikling innen feltet. Med andre ord; styrke oppslutningen om etisk handel!

Styrket åpenheten

Og det er nettopp det Tone Cecilie har gjort:Kartleggingsarbeidet har bidratt til å styrke åpenheten rundt Euro Sko Norge AS sitt arbeid med etisk handel. I 2013 valgte skokjeden å legge leverandørlisten sin åpent ut på nett.

–  Denne åpenheten har vært viktig for ansvarliggjøring både av innkjøpere og mellomledd, som nå har større forståelse for viktigheten av å velge produsenter med gode arbeidsforhold, forklarer Lie, og fortsetter:

–  Kartlegging av leverandørkjeden er en langsiktig og tidkrevende prosess, og det er krevende å få alle i leverandørkjeden til å være åpne om det de gjør.  Å få både utviklingskontorer og produsenter til å forstå at Euro Sko Norge AS ønsker informasjon om arbeids- og miljøforhold for å kunne ta tak i og forbedre ting – ikke for å avslutte leverandørforhold – har vært viktig, understreker Lie.

Euro Sko Norge opplever at det er helt nødvendig at hovedkontoret i Norge presser på for gode miljø- og arbeidsforhold.

– Dette presset forflytter seg nedover i leverandørkjeden, og helt ned til garveriene – som til sjuende og sist er grunnlaget for at det kan produseres sko, avslutter Tone Cecilie Lie.

Tidligere vinnere:

Grete Sollifra Helse Sør-Øst var første kvinne ut og vant prisen i 2011. I 2012 fikk Steinar Olsen i Stormberg prisen. I 2012 fikk også Gunelie Winum i IEH etisk handels ærespris for sitt langvarige og brennende engasjement for etisk handel. I 2013 ble BAMAs konserndirektør Øyvind Briså og CSR-ansvarlig Magne Svartbekk tildelt prisen, i 2014 gikk prisen til Bjart Pedersen, fagsjef for CSR og Prosesstyring i Unil, NorgensGruppens selskap for egne merkevarer. I 2015 ble Annabelle Lefèbure-Henriksen, Sustainability Manager i Varner-Gruppen «Årets etiske ildsjel». I 2016 fikk Irene Gulbrandsen, daglig leder i Culina, årets pris.

I juryen:

Øyvind Briså i Bama, Camilla Gramstad i Virke, Eli Bleie Munkelien i Innovasjon Norge og Stine Foss i IEH.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel