Skjermbilde 2021-02-04 kl. 08.55.36

Etterlyser flere kommuner med grønn strategi

Vi ønsker Lillestrøm kommune velkommen som nytt medlem i Etisk handel Norge. Kommunen vil være en foregangskommune på etisk handel og bærekraft.

Til tross for Norges ambisiøse bærekraftsmål, er det få norske kommuner som har laget en egen strategi for grønne innkjøp. Lillestrøm kommune er et av få lysende unntak på kommunekartet.

– Hvorfor har dere meldt dere inn i Etisk handel Norge?

– Samfunnsansvar og etikk er et viktig område for kommunen, eksempelvis gjennom kommunens mål om at utvikling skal bygge på FNs bærekraftsmål. Videre vet vi at Etisk Handel Norge kan bidra med å få dette konkretisert i konkurransene våre, sier innkjøpssjef Carl Henriksen.

Innkjøpsrådgiver Ine Høyer og innkjøpssjef Carl Henriksen i Lillestrøm kommune har jobbet med kommunens grønne strategi i ett år. Foto: Per-Christian Lind. Bildet gjengitt med tillatelse.

Etterlyser flere kommune med grønn strategi

Nye Lillestrøm kommune har midt i pandemien fått på plass en strategi for hvordan de kan sikre miljøhensyn gjennomsyrer alle innkjøp, kan en lese på kommunens hjemmeside. Slik vil de bruke sin innkjøpsmakt til å drive leverandørene i en mer bærekraftig retning. Det mener innkjøperne i Lillestrøm at flere kommuner burde gjøre.

– Dette området er dessverre ofte temmelig stemoderlig behandlet. Man legger inn noen setninger om bærekraft i innkjøpsstrategien fordi man må. Konkrete tiltak som man kan måle og rapportere på, er mangelvare. Da blir grønne innkjøp bare en mengde flotte ord som ikke fører til konkret handling, sier Carl Henriksen, innkjøpssjef i kommunen.

– Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Etisk handel Norge?

– Vi ønsker faglig sparring, kompetanseheving samt bistand til riktig bruk av etiske krav i konkurransene våre og i oppfølgingen av disse.

– Hva ønsker dere å få til på bærekraftsområdet i fremtiden?

– Vi ønsker å bli en tydelig og godt synlig aktør på området, forteller Henriksen.

Foregangskommune

I Kommune-Norge er det ikke vanlig å ha en egen, separat strategi for grønne innkjøp. Faktisk klarte ikke innkjøperne i Lillestrøm å finne en eneste annen kommune som hadde dette da begynte å utarbeide sin bærekraft-strategi tidlig i 2020, forteller innkjøpsrådgiver Ine Høyer.

– Vi forsøkte å finne gode eksempler fra andre kommuner som vi kunne lære av, men fant ingen som hadde skilt ut bærekraft fra den overordnede innkjøpsstrategien slik vi ønsket å gjøre, og som vi mener har en stor verdi. Først da får man satt skikkelig fokus på miljø og reelle resultater, sier hun.

Innkjøpssjef Carl Henriksen sier at det stilles krav i alle rammeavtaler. – Disse følges opp av tre avtaleforvaltere. Videre har kommunen allerede gjennomført risikovurdering samt benyttet etisk handel som tildelingskriterie i en konkret anskaffelse.

Konkrete tiltak

Lillestrøm kommunes nye grønne anskaffelsesstrategi er på elleve sider, og spekket med konkrete tiltak og krav til leverandører innenfor alt fra transport til matsvinn og gjenbruksmuligheter for produkter.

Han benytter anledningen til å berømme kommunens klimarådgivere og fagrådgiverne for nyttig sparring i innkjøpsprosesser, i tillegg til politisk og administrativ ledelse som er villige til å satse på bærekraft.

– Hele kommunens drift skal bygge på FNs bærekraftsmål, sier innkjøpssjef Carl Henriksen Foto: Per-Christian Lind

– Det er inspirerende å få anledning til å utarbeide en strategi for grønne innkjøp. Man kan ikke stikke under en stol at det koster både tid og ressurser. Jeg tror nok også at det er en fordel at vi er en helt ny kommune som starter med «blanke ark». Hele kommunens drift skal bygge på FNs bærekraftsmål, forteller han.

– Det er viktig at tiltakene og målene ikke blir høytsvevende og vage. Samtidig er det viktig å ikke være for spesifikk, for eksempel å stille krav til bruk av massivtre i alle kommunale byggeprosjekter. Da låser man seg til en allerede kjent teknologi, i stedet for å få den til enhver tid beste tilgjengelige teknologien i markedet, sier innkjøpsrådgiver Ine Høyer til kommunens hjemmeside.

 

Etter å ha arbeidet med den grønne anskaffelsesstrategien i nesten et år, har innkjøperne i Lillestrøm kommune noen klare råd til andre kommuner som ønsker å gjøre det samme:

– Vær realistisk! Vær gjerne ambisiøs, men ikke så ambisiøs at du ikke får gjennomført noe. Dere bør dessuten være konkrete. Kom dere forbi festtalene og beskriv tiltak som er mulige å gjennomføre og mulige å måle, oppfordrer Ine Charlotte Høyer.

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel