PH141309

Ett hjem, en planet – IKEA skal være klimapositive om 8 år

IKEA skal være klimapositive om 8 år

 

IKEA har skyhøye ambisjoner om å gjøre verden litt bedre både for mennesker og miljø. De skal inspirere og hjelpe over én milliard mennesker med å få en bedre og mer bærekraftig hverdag. Men hvordan skal de klare å selge 100% resirkulære produkter, sørge for at arbeiderne deres får gode nok vilkår og samtidig tjene penger?

 

Allerede i 2030 skal IKEA være klimapositive. Det betyr at det verdensomspennende selskapet kun må bruke fornybare og resirkulerte materialer. IKEA vil gjøre det mulig for kundene å skaffe seg, ta vare på og kvitte seg med produkter på sirkulære måter. Men det er kort tid til 2030 og veien fram til en sirkulær virksomhet er fortsatt lang.

Er det mulig å nå et så ambisiøst mål?

– Det er absolutt et realistisk mål å bli klimapositive innen 2030. Det innebærer at vi må gjøre store investeringer i egen infrastruktur, i alt fra fornybare energi til smartere løsninger i drift av alle ledd i verdikjeden, sier Siri Norhagen som er bærekraftansvarlig for IKEA Norge. IKEA er medlem i Etisk handel Norge og var en av innlederne på et seminar om sirkulær-økonomi som Etisk handel Norge arrangerte tidligere i høst. Medlemsbedriftene i Etisk handel Norge jobber stadig mer med sirkulær-økonomi for sin egen virksomhet og flere har ambisiøse mål for å nå netto 0-utslipp eller bli klimapositive.

Lage produkter som vare lenge og resirkuleres gang på gang

IKEA har som mål å kutte CO-2-avtrykket med på 38% på råmaterialene dere tar ut og 23% på kundenes bruk. Samtidig skal dere tjene penger. Hvordan går det regnestykket opp?

– Den desidert største delen av klimaavtrykket vårt kommer fra produksjonsfasen, og da spesielt fra uttak av råvarer. Innen 2030 skal 100% av våre møbler være laget av resirkulerte eller fornybare materialer, og dermed redusere fotavtrykket betraktelig. I tillegg skal alle produkter som settes til markedet fra 2030 være mulig å resirkulere 100% og sånn sett finne veien tilbake til materialstrømmen, sier Norhagen.

Innen 2030 skal 100% av våre møbler være laget av resirkulerte eller fornybare materialer

– Mulighet for gjenbruk, ombruk, reparasjon og resirkulering starter på tegnebrettet. Våre produktdesignere jobber etter «Democratic Design»-prinsippet, der bærekraft, pris, funksjon, kvalitet og form er likeverdige. Vi tror at ved å designe produkter som kan vare lenge, repareres, suppleres, brukes til ulike funksjoner, og som til slutt kan gis videre til neste eier på en hensiktsmessig måte kan vi bidra til et sirkulært forbruk og en mer bærekraftig hverdag for de mange menneskene.

Alle produkter som settes til markedet fra 2030 være mulig å resirkulere 100% og sånn sett finne veien tilbake til materialstrømmen.

IKEA vil ha slutt på sløsingen – kjøper tilbake

Tall fra Prognosesenteret (2020) viser at det selges 6 millioner møbler årlig i Norge. 3,3 millioner møbler leveres årlig på gjenvinningsstasjoner. Det gjorde at IKEA og Asker kommune sammen begynte å undersøke hva som blir levert av møbler til gjenbruksstasjonen i Asker.

Det selges 6 millioner møbler årlig i Norge. 3,3 milloner møbler leveres årlig på gjenvinningsstasjoner

– Vi vet ikke hvor mange av disse møblene som kommer fra IKEA og visste ikke hvilken tilstand de er i. Da vi undersøkte fant vi ut at 7 av 10 møbler kunne vært solgt i gjenbruksbutikken vår. 10% av møblene var helt ubrukt og noen møbler lå fortsatt i emballasjen, sier Norhagen. 

Det er store mengder helt fine IKEA møbler på vei til resirkulering og / eller forbrenning på de kommunale gjenvinningsanleggene. Det at så mange møbler kastes hvert år gjør at vi har fokusert tiltakene våre på det som støtter gjenbruk og lenger levetid i den form og funksjon den har. Vi har lansert IKEA kjøper tilbake, der vi kjøper tilbake møbler fra kundene våre, og vi har åpnet Gjenbruksbutikk i alle varehusene våre i løpet av det siste året. Vi har også tilgjengeliggjort reservedeler på nett, gratis og med leveranse rett i kundens postkasse. 

Vi tror at ved å designe produkter som kan vare lenge, repareres, suppleres, brukes til ulike funksjoner, og som til slutt kan gis videre til neste eier på en hensiktsmessig måte kan vi bidra til et sirkulært forbruk og en mer bærekraftig hverdag for de mange menneskene.

Store investeringer i skog, sol- og vindkraft

Helt konkret, hvordan skal dere nå målet?

– På globalt nivå har vi allerede investert mye. Siden 2009 har vi investert 2,5 milliarder euro i sol- og vindkraft på våre egne bygg og utenfor, slik at vi nå produserer mer fornybar energi enn energimengden vi forbruker totalt. I år kunngjorde vi en ytterligere investering på 4 milliarder euro i fornybar energi. 

– Vi tror at løsninger som er bra for planeten også er bra for business på lang sikt. Vi har ikke et helt klart bilde av hvordan forretningsmodellen ser ut i 2030, men vi tror kundene vil leve annerledes med produktene våre i tiden fremover, og at vi vil være i kontakt med produktene mange flere ganger i løpet av produktets levetid, gjennom reparasjon, komplettering og gjenbruk, forteller Norhagen.

– Vi skal fange mer CO2 enn vi bruker. Det krever at vi reduserer våre utslipp så mye som overhodet mulig, samtidig som vi investerer i varige løsninger som bidrar i positiv retning. De større klimatiltakene gjøres på globalt nivå, og eksempelvis har IKEA investert i store skogområder for CO2-fangst.
Lokalt i Norge samarbeider vi eksempelvis med ZERO for å jobbe for utslippsreduksjon i varetransporten. Vi har selv en ambisjon om å ha 0-utslipp fra vår varetransport i Oslo i løpet av 2023, sier Norhagen.
  

Vi skal fange mer CO2 enn vi bruker

Sikrer arbeidernes rettigheter med The IKEA way 

IKEA sysselsetter millioner av mennesker rundt i verden, gjennom mange tusen leverandører og underleverandører. Dere er tydelig på at det ikke bare er klima og miljø dere vil ta hensyn til, men også gi et bedre liv til de som jobber i IKEAs leverandørkjeder. Hvordan jobber dere med S`en, den sosiale biten i ESG?

– For å oppnå målene våre, har vi utviklet et sett med etiske retningslinjer, IWAY som er en forkortelse for the «IKEA way», altså måten vi kjøper produkter, materialer og tjenester på. IWAY er basert på anerkjente internasjonale erklæringer og konvensjoner for menneskerettigheter, miljøvern og sikkerhet på arbeidsplassen, og på IKEAs verdier og gjeldende lovgivning. Alle leverandørene våre av hjeminnredning, komponenter, varetransport og matvarer er IWAY-godkjent, sier Norhagen.

Nulltoleranse for tvangsarbeid

– Visjonen vår om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene omfatter både medarbeidere, kunder, leverandører og lokalsamfunn. Og den er ikke begrenset til bare medarbeidere hos leverandører som jobber direkte for IKEA. Den omfatter også mennesker som må flytte fra hjemmet sitt i håp om å finne arbeid og få et bedre liv. Mange steder må arbeidssøkere betale såkalte rekrutteringsavgifter, slik at de i verste fall setter seg i gjeld til arbeidsgiveren. På IKEA har vi klare standarder for rekruttering og ansettelse av arbeidere. Leverandørene våre må dekke rekrutteringskostnader og tilhørende kostnader, behandle arbeidsinnvandrere rettferdig og være åpne om hva slags arbeids- og levevilkår de tilbyr arbeiderne sine. Vi tolererer under ingen omstendigheter tvangsarbeid eller menneskehandel.

– Vi følger IWAY i alt vi gjør. Vi tilbyr leverandører og andre partnere opplæring og støtte, slik at de kan oppfylle kravene i IWAY og innlemme retningslinjene i alle forretningsprosesser. Og det ser ut til at det fungerer: Et gjennomsnittlig samarbeid mellom IKEA og en leverandør av hjeminnredning, for eksempel, varer i elleve år.

Visjonen vår om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene omfatter både medarbeidere, kunder, leverandører og lokalsamfunn.

IKEAs mål for å bli klimapositive innen 2030: 

 • Sørge for at de dyrebare ressursene vi deler, varer lenger
 • Lage ting som kan bli verdsatt, reparert, ombygd, gjenbrukt og gjenvunnet
 • Kjøpe tilbake møbler for å gi dem et nytt liv
 • Forvandle hustakene til solkraftverk
 • Tilby rimelige tjenester med ren energi
 • Servere plantebasert mat – og ikke kaste noe
 • Strekke oss lengre og raskere for å gjøre vår del 
 • Inspirere flere mennesker til å leve et mer bærekraftig liv hjemme

Fakta om IKEA: 

 • IKEA ble grunnlagt i 1943 av Ingvar Kamprad i Älmhult, Sverige, og startet opprinnelig med salg via postordre
 • Det er i dag 422 IKEA-varehus i mer enn 50 land
 • Total omsetning: NOK 8 315 millioner 
 • Besøk på varehus: 10 110 202 
 • Besøk i nettbutikken: 43 324 333 
 • Totalt jobber det rundt 3100 medarbeidere i IKEA i Norge
 • IKEA er medlem av Etisk handel Norge

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel