IMG_8665

Etisk handel Norge på besøk i verdens største produsentland av cashewnøtter

I forrige uke var rådgiverne Ole Henning Sommerfelt og Simen Høy Dypvik på besøk hos partnerorganisasjonen Inades-Formation i Elfenbenskysten. Målet for besøket var å lansere prosjektet «Strengthening sustainable practices in the Ivorian cashew sector» finansiert av Norad.  Samtidig skulle de lære om muligheter og utfordringer knyttet til produksjon og videreforedling av cashewnøtter i landet.

Elfenbenskysten har en målsetning om å videreforedle 50% av nøttene de dyrker i 2025, mot 13% i 2020. Dette merket teamet fra Etisk handel Norge godt da de var på besøk i landet:

– Det er helt tydelig at det satses fra myndighetenes side på å få fart på videreforedlingen. Vi besøkte blant annet en modellfabrikk og et forskningssenter som viser frem potensialet i videreforedling, både maskinelt og manuelt, sier seniorrådgiver Simen Høy Dypvik. Realiteten er likevel at etterspørselen etter rånøtter, som i Elfenbenskysten blir høstet i perioden februar til mai, er så høy at det er vanskelig for lokale fabrikker å opprettholde en jevn produksjon hele året.

Etterspørselen etter rånøtter, som i Elfenbenskysten blir høstet i perioden februar til mai, er så høy at det er vanskelig for lokale fabrikker å opprettholde en jevn produksjon hele året

Stor etterspørsel etter cashewnøtter

Etterspørselen etter rånøtter, som i Elfenbenskysten blir høstet i perioden februar til mai, er så høy at det er vanskelig for lokale fabrikker å opprettholde en jevn produksjon hele året.

Cashewnøtt-produksjon i Elfenbenkysten
På fabrikk for prosessering av cashewnøtter.

Strenge krav skaper utfordringer

Teamet møtte også andre aktører som kunne gi innsikt i utfordringer og muligheter i sektoren. Blant annet cashewprosjekter finansiert av andre donorer, og et kooperativ av bønder som både selger rånøtter til eksport og foredler sine egne nøtter på en liten fabrikk. – Utfordringene er mange, sier seniorrådgiver Ole Henning Sommerfelt. – Utenlandske innkjøpere stiller strenge krav til mattrygghet, sporbarhet og kvalitet som kan være vanskelig for de små og mellomstore fabrikkene å etterleve, og i tillegg er det risiko for at bønder og arbeidere ikke får betalt leveinntekt og levelønn, og at miljøhensyn ikke tas i tilstrekkelig grad, sier Sommerfelt.

Utenlandske innkjøpere stiller strenge krav til mattrygghet, sporbarhet og kvalitet som kan være vanskelig for de små og mellomstore fabrikkene å etterleve

Slik ser rå cashewnøtter ut.

Etsende væske i skallet

Produksjonsprosessen fra dyrking og innhøsting av rå cashewnøtter til den ferdige cashewkjernen som vi kjenner fra butikken er kompleks, og mye kan gå galt underveis. Cashewnøttene vokser på trær og det sitter én nøtt på hver cashewfrukt. Rånøttene plukkes når frukten faller på bakken, og må deretter varmebehandles for å kunne «knekkes». Inne i skallet finnes det en væske som er etsende, hvis nøttene knekkes manuelt må det derfor brukes beskyttelsesutstyr. Når skallene, som utgjør 70% av en rå cashewnøtt, havner på bakken som avfall, kan denne væsken forurense jord og drikkevann. Det er stort sett kvinner som jobber i videreforedling av cashewnøtter, og det er lav bevissthet rundt deres rettigheter. Ofte blir de betalt per kg nøtter de «knekker» manuelt, og har minimalt med verneutstyr mot den giftige væsken. Siste skritt i prosessen er å skrelle av en hinne som ligger rundt selve kjernen, før kjernene gjerne varmebehandles igjen.

Ofte blir de betalt per kg nøtter de «knekker» manuelt, og har minimalt med verneutstyr mot den giftige væsken

Cashewtrær hindrer ørkenspredning

Cashewdyrking har for alvor skutt fart i Elfenbenskysten de siste 15-20 årene. Opprinnelig ble cashewtrær plantet i de nordlige delene av landet for å hindre ørkenspredning, før rånøtter ble den nest største jordbruksråvaren for eksport, kun slått av kakao. Cashewnøtter er ikke tradisjonelt en del av kosten i landet, og mange vet ikke hva de skal bruke nøttene til. Det er derfor også et potensiale i å styrke lokal videreforedling gjennom å målrettet jobbe for å styrke den lokale etterspørselen. Etisk handel Norges prosjekt vil i perioden 2021-2024 både jobbe med å knytte forbindelser mellom kooperativer og fabrikker lokalt, og å opprette kontakt mellom innkjøpere av cashewnøtter i vårt nettverk og aktører i Elfenbenskysten.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Simen Høy Dypvik, simen@etiskhandel.no

Om prosjektet:

Den globale etterspørselen etter cashewnøtter er i vekst og nesten doblet fra 2010 til 2020 ifølge bransjesamarbeidet Sustainable Nut Initiative. Leverandørkjeden av nøttene er også høyst global. Ofte har cashewnøttene vi spiser i Norge blitt dyrket og høstet i produsentland i Afrika og videreforedlet i Vietnam eller India før de ender opp i europeiske butikkhyller. Etisk handel Norge har siden 2018 sammen ved våre medlemmer jobbet med å forbedre bærekraftsstandarder i cashewnøttsektoren i Vietnam, og har siden høsten 2021 fulgt leverandørkjeden videre til verdens største produsentland av cashewnøtter, Elfenbenskysten.

Ofte har cashewnøttene vi spiser i Norge blitt dyrket og høstet i produsentland i Afrika og videreforedlet i Vietnam eller India før de ender opp i europeiske butikkhyller

Prosjektet som startet høsten 2021 tar for seg utfordringer knyttet til bærekraft, arbeids- og menneskerettigheter, jordbruksteknikk og markedsadgang i den ivorianske cashewnøttsektoren. Dette skal gjøres ved å tilby utdanning og oppfølging til kooperativer av bønder samt små og mellomstore cashewfabrikker. Prosjektet skal også knytte forbindelser mellom de lokale aktørene og mellom disse og mulige europeiske oppkjøpere. Etisk handel Norges medlemmer og andre europeiske bedrifter kan bli med i prosjektet, enten for å jobbe med bærekraft i egen leverandørkjede eller for å muliggjøre direkte innkjøp av nøtter fra landet. Prosjektet gjennomføres i perioden 2021-2024 i partnerskap med den ivorianske NGOen Inades-Formation. Organisasjonen har i flere tiår har arbeidet for å styrke bønder og rurale samfunn gjennom utdanning og kapasitetsbygging.

Les mer om prosjektet her.

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel