Heidi-20-DSC_1996-lavoppl

Etisk Handel fyller 20 år: – Norsk næringsliv ønsker å drive etisk

– Norsk næringsliv har slettes ikke vært noen verstinger, men tvert imot vært et forbilde i jakten på en mer bærekraftig internasjonal handel.

Slik oppsummerer Heidi Furustøl i Etisk handel Norge, 20 år med virksomhet i Bistandsaktuelt.

På 20 år har «etisk handel» gått fra å være for spesielt interesserte til noe alle snakker om. Nå som Etisk Handel Norge markerer 20 år med arbeid for et mer bærekraftig næringsliv er leder Heidi Furustøl fornøyd med at utviklingen har gått i riktig retning. 21 oktober arrangerte Etisk Handel Norge en stor konferanse i Oslo – med flere næringslivstopper til stede, blant annet Remas Ole Robert Reitan.

– Da Etisk Handel Norge ble stiftet for 20 år siden var det noe helt nytt at fagbevegelsen satte seg ned med næringsliv og organisasjoner for å få til forbedringer for arbeiderne i leverandørkjedene. Nå har Etisk Handel Norge blitt en veletablert medlemsorganisasjon og Nordens ledende ressurssenter for å utvikle bærekraftig forretningspraksis, sier Heidi Furustøl til Bistandsaktuelt.

– Hva er det viktigste dere har oppnådd?

– Gjennom medlemmene våre har vi vært med på å bidra til bedre kår for arbeidere og redusere skadelig påvirkning på miljøet. Vi har 170 medlemsbedrifter hos oss som til sammen har 100.000 leverandører og sysselsetter åtte millioner arbeidere.

Det våre medlemmer gjør kan ha positiv påvirkning på 8 millioner arbeidere rundt på kloden.

Bærekraft på alles lepper

– Tidsånden har kanskje hjulpet dere til å løfte etisk handel på den politiske agendaen?

– Det er en stor fordel at bærekraft har gått fra å være en nisje, til å bli noe som er på alles lepper. Tiden er på vår side, samtidig som vi også har vært en pådriver for at denne utviklingen har funnet sted.

Furustøl sier nøkkelen har vært Etisk Norges praktiske tilnærming: 

– Vi har fylt et gap mellom det å ha en vilje til å gjøre noe godt – til at bedrifter faktisk kan gjøre noe aktivt for å være bærekraftig på en måte som har effekt. Vi har bidratt til konkret veiledning om hva en bedrift må gjøre for å ta samfunnsansvar.

– Har dere sett en endring i næringslivets holdning til bærekraft i de 20 årene dere har eksistert?

– Det er ikke slik at næringslivet ønsker å bidra til barnearbeid og tvangsarbeid, ikke for 20 år siden og heller ikke nå. Men de står ovenfor svært komplekse utfordringer i leveransdørkjedene, med mange underleverandører som gjør det vanskelig å ha oversikt.

Likevel er holdningene til offentlig regulering nytt;

– Vår erfaring er at næringslivet slettes ikke er negative til reguleringer, slik mange kanskje tror. Tvert i mot egentlig, mange næringslivsaktører ønsker like konkurransevilkår. De ønsker ikke at det skal lønne seg å drive uanstendig, det skal ikke lønne seg å prise seg så lavt at det fører til brudd på menneskerettigheter. Her har det foregått en utvikling, næringslivet er mer positive til lovregulering i dag enn de var, sier Furustøl.

Les resten av saken i Bistandsaktuelt.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel