Fabrikk kw

Ethical Trading Initiativ etableres i Sverige!

Vi gratulerer og er så glad for at vi endelig har fått en svensk søster! Etableringen av Ethical Trading Initiative, ETI Sweden, vil ytterligere styrke etisk handel såvel i Skandinavia som i de globale leverandørkjedene, sier daglig leder Heidi Furustøl i Etisk handel Norge.

Foruten Etisk handel Norge eksisterer det etisk handel organisasjoner allerede i Storbritannia og Danmark. Det svenske motstykket skal nå bli en pådriver for bedre arbeidsforhold gjennom bredt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.  – Det hele begynte en oktoberdag i 2018 hvor jeg var i Stockholm og tok kontakt med Axfoundation for å etablere en søsterorganisajon, noe som også var forsøkt tidligere, sier Heidi Furustøl. -Det var et lykketreff av de sjeldne at jeg møtte Viveka Risberg og at hun fikk grønt lys av Axfoundation for å jobbe med et forprosjekt. Vi har etter beste evne hjulpet til med etableringen og vi vil selvfølgelig fortsette med praktisk støtte. Skal vi få til varige forbedringer for arbeiderne i leverandørkjeden, må vi bli flere og tror jeg vi får se enda flere etisk handel organisasjoner på sikt, avslutter Furustøl.

– Det er svært gledelig! Vi har et reelt engasjement rundt disse problemene i Sverige, og ETI skaper mulighet for reell forandring. ETI Sweden blir en plattform for alle som vil skape forandring, forteller Viveka Risberg, programansvarlig i Axfoundation, som har vært pådriver for et svensk ETI, og som går inn som en av grunnleggerne.

 

Sveriges import er avhengig av produksjon i land med høy risiko for brudd på arbeidstakerrettigheter og negativ påvirkning på miljøet. Innsatsen for å sikre gode arbeidsforhold i komplekse leverandørkjeder går fremover i de øverste ledd, men på lavere nivå, hvor risikoen er høyest, er det mangel på både sporbarhet og åpenhet.

Workers from the Palmas del Cesar african palm CO, get palm fruits separated by heat to process into oil. Minas, Colombia, April 25, 2016. Foto: Solidarity Center/Carlos Villalon, lisens under CC BY 2.0

ETI Sweden åpner for nye samarbeidsmuligheter blant Svenske aktører og med øvrige ETI-organisasjoner i andre land. Gjennom kompetanseheving og lokale prosjekter skal ETI Sweden fremme anstendige arbeidsforhold, redusere negativ miljøpåvirkning og motarbeide korrupsjon. Medlemskap er åpent for aktører i næringslivet, sivilsamfunnet, fagforbund og offentlig sektor. En av grunnleggerne i ETI Sweden, Systembolaget, mener at muligheten til å påvirke er den største fordelen.

– Drahjelp fra både fagforbund og sivilsamfunn er nødvendig for å håndtere utfordringer i landbruksnæringen når det gjelder for eksempel lave lønninger og mangel på foreningsfrihet, og ETI er derfor et veldig verdifullt initiativ, sier Hanna Sutherlin, bærekraftsjef i Systembolaget, som er en av grunnleggerne av ETI Sweden.

 

ETI samarbeider ikke bare med detaljhandelsbedrifter, men også med industri-, bygg- og energisektorer som står overfor store utfordringer i sine globale leverandørkjeder, deriblant uetisk og miljøskadelig utvinning og produksjon i høy-risiko land.  

– Sporbarheten og kunnskapen om hvordan man forebygger og håndterer risiko i hele leverandørkjeden er lav. Det handler om utbredte menneskerettighetsbrudd og omfattende fattigdom. For å løse dette må ulike aktører samarbeide. Her kan sivilsamfunnet bidra med ekspertise og lokale kontakter, forteller Hanna Nelson, policyansvarlig i Oxfam Sweden, en av grunnleggerne.

 

I dag har ETI-organisasjonene omlag 350 medlemmer og når ut til flere millioner arbeidere i hele verden. Foreningsfrihet er en av grunnpilarene i ETIs prinsipper og arbeid.

– For å verne arbeidstakeres rett til å organisere seg og føre kollektive forhandlinger om ansettelsesforhold og lønn, må menneske- og arbeidstakerrettigheter respekteres i hele leverandørkjeden. Her ser vi på ETI Sweden som et verktøy, da det samler de gode kreftene som ønsker å forbedre forholdene i leverandørkjeden, sier Daniel Carlstedt, representant for LO, som også er en av grunnleggerne.

 

Grunnleggerne av ETI Sweden:

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel