Surgical instruments and equipment used for arthroscopic procedures (key-hole surgery in shoulder, elbow and knee) placed on the table of the scrub nurse.

Et revolusjonerende samarbeidsprosjekt

Gruppen med offentlige innkjøpere har hatt sitt første møte, hvor fokuset var på oppfølging av risikoprodukter innen medisinsk forbruksmateriell – et samarbeid mellom Sykehusinnkjøp HF, Oslo kommune, Bergen kommune og Forsvarets logistikkorganisasjon.

– Samarbeid og smart organisering skal gi effektiv og bærekraftig anskaffelsespraksis der arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden respekteres, sier seniorrådgiver i Etisk handel Norge, Magne Paulsrud. Stikkord er felles leverandøroppfølging og deling av informasjon, harmonisering av praksiser, og leverandørutvikling.

Den 28. oktober er det duket for årets anskaffelseskonferanse. Under konferansen skal daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl, holde innlegg om menneskerettigheter og bærekraftige anskaffelser, og presentere prosjektet for effektiv kontraktsoppfølging. Følg linken over for informasjon og påmelding.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel