6364-Skjermbilde-2-R-dt-Kort-565x300-c

Endelig har alle barn fått rettslig beskyttelse mot de verste former for barnearbeid

Da Tonga 4. august ratifiserte ILO konvensjon 182, ble det historiens raskeste ratifiseringsprosess og den første ILO-konvensjonen som er ratifisert av alle medlemslandene. Konvensjonen som på norsk heter » Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid – ILO nr. 182″ ble vedtatt av ILO i 1999. Den trådte i kraft i Norge 21. desember 2001. I forbindelse med Tongas ratifisering, uttalte ILOs generaldirektør at dette viser en global forpliktelse til å få slutt på de verste formene for barnearbeid, slik som slaveri, seksuell utnytting, bruk av barn i krig og væpnet konflikt. Les mer på ilo.org.

.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel