Ullgris-foto-Ihne-Pedersen-1

Dyrevernmerket – samfunnsansvar på tallerkenen

Stadig flere forbrukere er opptatt av at dyrene som havner på vår tallerken, skal ha levd et bra liv. I takt med denne utviklingen øker etterspørselen etter kunnskap og informasjon om hvordan dyrene har hatt det.

Nå er det blitt enklere å velge varer som garanterer at dyrene som havner på tallerkenen din har hatt et bedre liv hos bonden.

Inntil nylig har det vært opp til den enkelte bedrift å finne og gjøre seg kjent med hver enkelt produsent, dersom man har ønsket å kjøpe inn animalske produkter med en høyere standard for dyrevelferd. En slik prosess kan være ressurskrevende, både i form av tid og kunnskap. Gjennom en merkeordning for bedre dyrevelferd, Dyrevernmerket, er det nå enklere å velge garantert bedre dyrevelferd.

Forplikter seg på dyrevelferd.
Alle medlemsbedrifter i Etisk Handel Norge har forpliktet seg til å ta grunnleggende hensyn til dyrevelferd. Dette innebærer først og fremst å sikre at minstestandard oppfylles i alle leverandørkjeder. I Norge er det norske lover og forskrifter, samt enkelte risikobaserte kontroller fra Mattilsynet, som skal garantere en minstestandard for dyrevelferd for all produksjon. Kvalitetssystem i landbruket, KSL, danner grunnlaget for Nyt Norge-merket og stiller noen ytterligere krav til driften.

Så langt finnes Dyrevernmerket for kylling, gris, egg og melkeproduserende storfe.

Henger høyt å få dyrevernmerket.

Dyrevernmerket, som er heleid av den ideelle organisasjon Dyrevernalliansen, innebærer konkrete, ekstra krav til dyrevelferd, sett i forhold til standard norsk produksjon. Felles for alle dyrearter er at merket innebærer et betydelig løft i forhold til dagens minstestandard – i form av bedre plass, sunnere kropp og mer aktivitet. Alle produsenter som oppfyller kravene kan bli merket, uavhengig av tilhørighet eller størrelse. Hver enkelt gård kontrolleres av et uavhengig sertifiseringsorgan for å garantere at forbedringene som loves er gjennomført. Så langt finnes Dyrevernmerket for kylling, gris, egg og melkeproduserende storfe, og det er et mål å få merket oppdrettslaks.

Hver enkelt gård kontrolleres av et uavhengig sertifiseringsorgan for å garantere at forbedringene som loves er gjennomført.


Verktøy mot grønnvasking

For mange i næringslivet er dyrevelferd et relativt nytt aspekt i arbeidet med bærekraft. Det er likevel viktig at bedriftene prioriterer å være oppdaterte og gi kundene korrekt informasjon om status i sine leverandørkjeder. Slik kan man unngå utilsiktet grønnvasking. For bedrifter som ønsker å profilere seg på betydelig bedre dyrevelferd, er dyrevernmerking av sine produsenter et verktøy som det kan være verdt å vurdere.

 

Slik ser Dyrevernmerket ut. Merket innebærer et betydelig løft i forhold til dagens minstestandard.

Fakta om Dyrevernmerket:

  • Norges første merkeordning som retter seg direkte mot dyrevelferd. 
  • Når du velger mat som er dyrevernmerket kan du føle deg trygg på at dyrene har hatt: bedre plass, sunnere kropp og mer aktivitet. Rett og slett et bedre liv!
  • Dyrevernalliansens veterinærer og sivilagronomer har utarbeidet de spesifikke kriteriene som må følges for at et produkt skal kunne bli tildelt Dyrevernmerket.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel