Ull fra Sør-Afrika

Dialogplattform for bærekraftig ull og mohair 

Etisk handel Norge driver et Norad-støttet prosjekt med mål om å forbedre sosiale forhold hos småbønder i Sør-Afrika, med et spesielt fokus på kvinner. Et delmål med prosjektet er å etablere kontakt mellom de Sør-Afrikanske bøndene og markedet. Det er et ønske at kjøpere av ull og mohair bidrar til å oppmuntre bøndene til mer bærekraftig forretningspraksis.

Derfor inviterer vi våre medlemmer til en dialogplattform for bærekraftig produksjon av ull og mohair. Forumet skal bidra til å knytte tettere kontakt mellom innkjøpere og produsenter av ull og mohair, og tilrettelegger for dialog og kompetanseutveksling. Det gir også deltakerne en unik mulighet til å påvirke og forme kvalitetskriteriene i produksjonen av disse viktige råvarene.

Frist for påmelding til forumet er forlenget til 16. januar. Se invitasjon for ytterligere info. 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel