Sør-Afrika

Delta i forum for bærekraftig produksjon av ull og mohair i Sør-Afrika

Delta i forum for bærekraftig produksjon av ull og mohair i Sør-Afrika

Etisk handel Norge er godt i gang med prosjektet i Sør-Afrika som har fokus på bærekraftig produksjon av ull og mohair. Dette er et Norad-finansiert prosjekt som har som mål å forbedre sosiale forhold hos småbønder i Sør-Afrika, med et spesielt fokus på kvinner.

Sør-Afrika står for om lag 50% av verdens mohairproduksjon og 6% av ullproduksjonen. Fraværet av mulesing* og evnen til å levere på spesifikke kvaliteter innen produksjonen gjør Sør-Afrika til et viktig råvaremarked for ull og mohair-produksjon. I prosjektet arbeider vi for å styrke bøndenes evne til å levere bærekraftig ull og mohair til det internasjonale markedet, med mål om å forbedre forholdene for de involverte arbeiderne og produsentene.  Et av målene i prosjektet er å etablere kontakt mellom de Sør-Afrikanske bøndene og markedet – dvs et forum hvor de som produserer ull og mohair kan møte og ha dialog med  virksomheter som er kjøpere. Det er et ønske at kjøpere av ull og mohair bistår i arbeidet med å oppmuntre bøndene til mer bærekraftig forretningspraksis, og her har deltakerne i prosjektet en unik mulighet til å direkte forme og påvirke hva som skal være kvalitetskriterier i produksjonen av en viktig råvare.

Vi inviterer derfor virksomheter som kjøper ull/mohair til å delta i vårt uforpliktende forum med ull&mohair-produsenter i Sør-Afrika. I forumet vil vi tilrettelegge for dialog og kompetanseutveksling, og gi deltakerne mulighet til å direkte påvirke produksjonen i bærekraftig retning og etter egne ønsker og prioriteringer. Se vedlagt invitasjon for ytterligere informasjon.

Sør-Afrika prosjekt
Foto: Hanne Haslum

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel