COVID19_02

Da alarmen gikk hos Sykehusinnkjøp

Hva skjer når en pandemi rammer verden og alarmen går hos Sykehusinnkjøp?

Anbud365.no skriver om hva som skjedde 12. mars 2020 da corona-epidemien slo ned i landet vårt for alvor og alarmen gikk hos vårt medlem Sykehusinnkjø, som måtte sette krisestab og beordre betydelig timer overtid.

Selv om bekymringen var på stigende kurs i begynnelsen av mars reiste administrerende direktør Kjetil M. Istad til et OECD-møte i Paris, der han skulle foredra om hva Sykehusinnkjøp har gjort på miljøsiden. Istad forteller:

– På vei hjem fra møtet ble signalene tydeligere – noe kom til å skje, og jeg tok på flyturen hjem kontakt med flere kontaktpersoner i industrien og avtalte møte for å diskutere hvordan man kunne jobbe sammen med for å håndtere de behovene som ville dukke opp. Det er jeg nå glad for at vi gjorde, sier Istad til Anbud365.no.

16-18 timers arbeidsdager

Fra 16. mars etablerte Sykehusinnkjøp kriseledelse, og drev foretaket i rød beredskap. De ansatte fikk selvsagt beskjed om at de fikk dekket tiden de jobbet overtid, selv om overtidstimene kunne bli mange.  Og de sto sannelig på, uten deres innsats hadde vi aldri lyktes, sier Istad om sine medarbeidere. Arbeidsdagene kunne for enkelte medarbeidere på det meste telle opp mot 16-18 timer, med opptil 3-400 e-post-henvendelser, der de fleste kom fra private og til dels ukjente aktører som Sykehusinnkjøp ble avhengig av å bruke for å skaffe utstyr.

Istad selv koordinerte arbeidet, i karantene på sitt hjemmekontor – han hadde jo vært på utenlandstur.

Et «lite» virus fra Wuhan i Kina skulle bli hele verdens mareritt i 2020 og langt inn i 2021. Det satte også Sykehusinnkjøp på store prøver.

Etisk handel ble viktig

Sykehusinnkjøp sitt engasjement når det gjelder etisk handel, fikk utvidet betydning i håndteringen av anskaffelser i forbindelse med pandemien.

– Etisk handel-arbeidet har brakt oss verden rundt, og når det i de hektiske pandemi-tidene meldte seg leverandører fra fjernere strøk kunne vi lettere sjekke dem opp – kanskje kjente vi dem allerede.

Når det gjelder samfunnsansvar og etisk handel spesielt har Sykehusinnkjøp også et samarbeid med svenske miljøer, som de utveksler informasjon med. I tillegg har de som medlem av Etisk Handel Norge sparret med sin medlemsrådgiver.

Les også: Pia Trulsen fra Sykehusinnkjøp tildelt Etisk handel-prisen 2020.

-Ikke minst har pandemien vist oss betydningen av å være oppmerksomme på leveransekjeden. Mye produseres og leveres fra Kina, og i den mest hektiske perioden av pandemien inntrådte det tollrestriksjoner som truet leveransene.

De kinesiske myndigheter ville dekke sitt nasjonale behov for det samme smittevernutstyret. Bare et fåtall fabrikker kunne produsere for eksport.

Slike hindre er viktige å ta i betraktning når man trenger raske leveringer. Det var viktig å se til at verdikjeden var intakt. – Vi som driver med offentlige anskaffelser bør i mye større grad være interessert i mer enn bare selve anbudsprosessen. Leveransekjeden er et viktig område for å sikre at det som er avtalt, blir levert etter kontrakten, fremhever Istad til Anbud365.no.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel