Nuts: Cashew Nuts

Cashewnøtter skader arbeiderne – dagligvarebransjen tar ansvar

Den 19.oktober lanserte IEH sammen med sine medlemmer i dagligvarebransjen et prosjekt som skal forbedre leverandørkjedene for cashewnøtter til Norge. Dagligvarebransjen importerer cashewnøtter for 120 millioner NOK i året og ca. 60 % av alle cashewnøtter kommer fra Vietnam. Halvparten av nøttene som kommer fra Vietnam høstes i Vietnam og Kambodsja, mens resten kommer fra det afrikanske kontinentet. Prosjektet skal først og fremst forbedre forholdene for arbeidere i Vietnam. Men prosjektet fokuserer også på sentrale afrikanske land (Ghana og Tanzania) som leverer cashewnøtter til Vietnam. Prosjektet dekker dermed en stor andel av leverandørkjeden til cashewnøtter som konsumeres av nordmenn.

På kick-off møtet var det god representasjon av viktige dagligvare-aktører; REMA 1000, COOP, UNIL (Norgesgruppen), Orkla Foods og Orkla Gruppen, samt Hovedorganisasjonen Virke og Fellesforbundet, som alle er IEH-medlemmer. De diskuterte prosjektets rammer og en av dagligvarekjedene som har kartlagt mye av sin leverandørkjede til cashewnøtter, presenterte sine erfaringer med indiske og vietnamesiske leverandører.

Vietnam er kjent for å være et høyrisikoland for brudd på flere sentrale menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, som blant annet skyldes sviktende fagorganisering og svak HMS-ledelse. Utfordringer inkluderer barnearbeid under dyrking av nøttene, lave lønninger og manglende verneutstyr ved fjerning av korroderende skall. Noe av prosesseringen skjer maskinelt men mye er fortsatt manuelt, alt fra innhøsting og tørking, til kvalitetskontroller og til sortering og pakking.

Neste fase av IEHs cashew-nøtt prosjekt er å lage en utførlig prosjektbeskrivelse og å innhente anbud fra potensielle lokale samarbeidspartnere. Her er Local Resources Network, IEH sin database av lokale ekspertise i produsentland, en viktig kilde. I tillegg skal muligheten for å koble prosjektet opp mot andre lokale prosjekter, herunder Sustainable Nut Initiative, utforskes. Gjennom bredere samarbeid kan påvirkningsmuligheten økes, og dermed vil forbedringer komme flere arbeidere i Vietnam og afrikanske leverandørland til gode.

Prosjektet finansieres gjennom tilskudd fra Norad, bidrag fra IEH og deltakende IEH-medlemmer i dagligvarebransjen. Prosjektgruppen vil ha sitt neste møte tidlig i desember.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel