Etter at ullen har blitt klippet av sauen legges den på sorteringsbordet. Her klassifiseres ullen etter kvalitet før den sendes til meglerhusene for videresalg.

Bli med på medlemstur til Sør-Afrika!

Etisk handel Norge inviterer til prosjektreise for å besøke vårt prosjekt «Eastern Cape Upliftment, Empowerment and Sustainability». Prosjektet har som mål å fremme bærekraftig ullproduksjon i Sør-Afrika, med et særlig fokus på å styrke marginaliserte bønders kapasitet til å produsere bærekraftig ull av høy kvalitet for det internasjonale markedet. I løpet av reisen planlegges besøk og møter med ullprodusenter og andre sentrale aktører innen sør-afrikansk ullproduksjon. Offisielt program starter søndag 5. november kl. 09 og varer til og med fredag 10. november (ettermiddag).

Fra Etisk handel Norge deltar daglig leder Heidi Furustøl og prosjektleder Kaja Elise Gresko. Ta kontakt med Kaja på epost (kaja@etiskhandel.no) eller telefon (+47 995 29 448) for spørsmål eller mer informasjon.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel