Abstract modern architecture on sky background

Bergen skal bli foregangskommune innen rettferdig handel

Bergen kommune er medlem nummer 25 i offentlig sektor av totalt 170 medlemmer  i IEH og som har til felles å fremme respekt for grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i anskaffelser.

– Jeg er ikke i tvil om at Bergen kommune vil bidra vesentlig til oppmerksomhet om etisk handel og at de kan lykkes med å bli en foregangskommune innen etisk handel. Spesielt med å etablere god praksis, slik at flere offentlige virksomheter vil jobbe mer systematisk for å fremme respekt for arbeidstaker- og menneskerettigheter i anskaffelser. Ett år etter loven om offentlige anskaffelser er det fortsatt alt for få oppdragsgivere som har «egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter». sier daglig leder i IEH, Heidi Furustøl.

I innstillingen til bystyret ble nettopp medlemskap i IEH trukket frem som et viktig virkemiddel for å hjelpe kommunen med å etablere egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Byrådet har i sin politiske plattform fremhevet at det er en målsetting å gjøre Bergen til en foregangskommune for rettferdig handel og at kommunen skal bruke sin rolle som innkjøper strategisk. Parallelt skal Bergen også bli en fairtrade by, slik også Oslo kommune er.

Seniorrådgiver i IEH Magne Paulsrud, som har jobbet med anskaffelser i offentlige sektor i en årrekke, gleder seg til å følge opp Bergen kommune. – Jeg har hatt mye kontakt med Bergen kommune om etisk handel siden 2008-2009 og jeg vet at dette er noe kommunen har jobbet systematisk med over flere år. Jeg ser jeg frem til å jobbe med de profesjonelle menneskene i innkjøpsavdeling og andre i kommunen. Med Bergen kommune som medlem blir det enda mer trykk på arbeidet, og tidspunktet for innmelding kunne knapt vært bedre: Om kort tid setter IEH i gang et viktig samarbeids- og koordineringsprosjekt som skal få medlemmer til å jobbe kvalitativt bedre og på en langt mer ressurseffektiv måte, avslutter Magne Paulsrud i IEH.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel