Neatly arranged fruit basket, fruit warehouse in Turkey

Bedrifters innkjøpspraksis – nøkkelen til bedre arbeidsforhold

– Tiden er overmoden for at bedrifter rydder i eget hus og sikrer at innkjøpspraksis ikke bidrar til brudd på arbeidstakerrettigheter, sier daglig leder i IEH, Heidi Furustøl.

The Joint ETIs lanserer nå «Guide to Buying Responsibly». The Joint ETIs lanserer nå «Guide to Buying Responsibly». Veilederen er en nøkkelressurs for ledere og innkjøpere i private og offentlige virksomheter som ønsker å implementere ansvarlig innkjøpspraksis som bidrar til gode arbeidsforhold i leverandørkjeden. Den globale undersøkelsen som veilederen bygger på, er gjennomført av The Joint ETIs i Norge, Storbritannia og Danmark og International Labour Organisasjon.

Lanseringen av veilederen i Oslo finner sted på Litteraturhuset 18. september.

En uunnværlig ressurs

Bedrifters innkjøpspraksis – nøkkelen til bedre arbeidsforhold

– Under lanseringen i London 7. september var tilbakemeldingene fra bedrifter og leverandører veldig gode. Den umiddelbare responsen var at veilederens praktiske tilnærming gjør den til en uunnværlig ressurs for bedrifter som vil få på plass ansvarlig innkjøpspraksis, sier seniorrådgiver i IEH, Katrine Karlsen.

– Leverandørene mener også at veilederen er en god ressurs for å bedre samarbeidet med kundene.

En av veilederens konkrete anbefalinger, er at innkjøpere forplikter seg ovenfor leverandører til å sikre at innkjøpspraksisen støtter opp under leverandørenes evne til å sikre anstendige arbeidsforhold.

–  I dag må leverandørene forplikte seg til en rekke krav for å sikre ordren, mens innkjøpere fortsetter å presse prisen ned. Hele 39% av leverandørene har svart at de ofte må akseptere en pris som ikke dekker produksjonskostnadene, inkludert lønn og arbeidsvilkår, sier Karlsen.

– Det gjør det ekstremt vanskelig å levere på kundenes etiske krav.

Hvorfor ansvarlig innkjøpspraksis og hvorfor nå?

I løpet av de siste årene har en rekke bedrifter anerkjent at som en del av sitt ansvar i å respektere menneskerettigheter i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer, må egen innkjøpspraksis bli ansvarlig. Med andre ord; man må ikke være med på å indirekte, eller dirkete å bidra til brudd. Ansvarlig innkjøpspraksis er en viktig del av løsningen for å muliggjøre gode arbeidsforhold.

– Resultatene fra undersøkelsen, og tidligere rapporter, viser at bedrifter gjennom egen innkjøpspraksis kan være med å undergrave sine egne krav om, og leverandørenes evne til å sikre, gode arbeidsforhold. Dette er en tap- tap-tap situasjon for bedrifter, leverandører og ikke minst arbeidere, sier Furustøl.

Hun understreker at en ansvarlig innkjøpspraksis har langsiktige forretningsfordeler for alle parter.

Bedrifters innkjøpspraksis – nøkkelen til bedre arbeidsforhold

– IEHs medlemmer vet at ansvarlig innkjøpspraksis er helt sentralt i arbeidet med etisk handel. Vi håper den nye innkjøpsguiden kan bidra til at enda flere virksomheter ser verdien i dette. Veilederen er en nøkkelressurs for alle som ønsker å kartlegge og endre sin innkjøpspraksis, sier Furustøl.

Det er i økende grad dokumentert at ansvarlig innkjøpspraksis bidrar til langsiktige fordeler for bedriften.

– Optimalisering av kostnader, økt produktivitet og kvalitet, reduserte operasjonelle kostnader og økonomiskrisiko, er noen av fordelene ansvarlig innkjøpspraksis kan bidra til. Videre vil det sette leverandører i stand til å heve sine etiske standarder, som igjen er med på å stabilisere arbeidstokken og leverandørkjeden. Som et resultat vil man levere på sine etisk handel forpliktelser, avslutter Furustøl.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel