9086-heidi-og-ellen2-565x300-c

Årsmøte Etisk handel Norge: Sikter mot den nye normalen.

Etisk handel Norge sitt årsmøte ble for første gang gjennomført digitalt  – og det med rekordoppslutning med over 60 deltakere, som fikk høre om Etisk handel Norge sin ambisiøse strategi for de neste fire årene.  


Avtroppende styreleder Ellen Behrens fra Orkla (bildet) gikk gjennom den nylig vedtatte strategien, som skal gjelde for de neste fire årene. Bedre arbeidsforhold, økt innsats for klimaet og ledende forretningspraksis knyttet til aktsomhetsvurderinger,  er noe av målene i den nye strategien. 

– Vi har kalt strategien for «den nye normalen». I dag skjer dessverre brudd på arbeidstakerrettigheter og miljøkrav altfor ofte i mange leverandørkjeder, og klimaendringene vil skape store utfordringer i årene fremover. Det er viktig å bruke den påvirkningsmuligheten vi har som innkjøpere til å sørge for anstendige arbeidsforhold, og bidra til at bærekraftig produksjon gradvis blir den nye normalen gjennom hele verdikjeden, sa avtroppende styreleder Behrens på møtet.

Mer bærekraftig handel

Klimaendringene er menneskehetens største trussel og krever rask handling. Etisk handel Norges nye strategi beskriver hvordan handel har løftet millioner av mennesker ut av fattigdom, men at krav til økonomisk effektivitet i global produksjon også kan være en utfordring for mennesker og miljø.

Samtidig skaper ny teknologi, digitalisering og automatisering både muligheter og utfordringer i globale leverandørkjeder. Etisk handel Norges visjon; «sammen om handel som lønner seg for mennesker, samfunn og miljø», er derfor høyaktuell fordi vi må omstille oss til en ny normaltilstand hvor arbeiderne, samfunnet og miljøet blir bedre ivaretatt.

– Omstillingsprosessen er allerede i gang. Det er nå det gjelder, sa Behrens.

Nye mål for medlemmene

–  Vi har satt mål som inspirerer til felles innsats på noen utvalgte områder, og innfører nøkkeltall som vil gjøre det enklere å se effektene av arbeidet. Blant annet vil vi måle hvor mange arbeidere som omfattes av forbedringstiltak og hvor mange medlemmer som gjennomfører tiltak for å redusere klimagassutslipp og bidra til bedre vannforvaltning i sine leverandørkjeder.

–  Mange av utfordringene knyttet til råvareproduksjon er vanskelig for en enkelt virksomhet å løse alene. Etisk handel Norge vil gjøre det enklere å håndtere komplekse utfordringer gjennom samarbeidsprosjekter, og aktivt utnytte styrken som ligger i at vi er et flerpartsinitiativ, sa Behrens.

Koronakrisen

Etisk handel Norge bistår medlemmene med råd om hva man kan gjøre og informasjon om forholdene i land som norske virksomheter ofte handler med.

– Koronakrisen fører naturlig nok til at de fleste virksomheter er mest opptatt av å sikre driften. Samtidig er det viktig å ha øye også for de negative konsekvensene krisen får for arbeidstakere i leverandørkjeden. Jeg håper at den nye strategien kan være en inspirasjon for medlemmene i denne krevende tiden ved å vise hvilken fremtid vi sammen ønsker å skape, sa Behrens.

Ingvill Størksen ny styreleder

Direktør for Virke dagligvare Ingvill Størksen, ble valgt som ny styreleder på årsmøte. Og det er nok å ta tak i, i følge den nye styrelederen.

– Utfordringene vi står overfor er store. Klimaendringer, råvaretilgang og vannmangel er bare noen av dem. Samtidig gjør korona-krisen det enda mer krevende. Næringslivet spiller en svært viktig rolle i å løse utfordringene. Jeg gleder meg til å bygge videre på det gode arbeidet som Etisk handel Norge gjør, og å bidra til at næringslivet i enda større grad er en del av løsningen, sier Størksen.Nytt styre består av:

Nytt styre består av:

  • Styreleder Ingvild Størksen, Virke.
  • Kristin Fjeld, H&M
  • Jane Vogt Evensen, LO
  • Kai Enger, Coop
  • Bjart Thorkild Pedersen, NorgesGruppen
  • Bjørn Kuvaas, Statsbygg
  • Stian Brandhagen, Kid
  • Line Wesley Holand, Fair Trade
Direktør for Virke dagligvare Ingvill Størksen, ble valgt som ny styreleder på årsmøte.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel