Skjermbilde 2020-04-03 kl. 14.44.29

Arbeidsinnvandrere i Sør-Asia må beskyttes

International Dalit Solidarity Network (IDSN) og vårt norske medlem Dalit-nettverket, oppfordrer sterkt til at regjeringer og selskaper som handler med leverandørkjeden i Sør-Asia, tar grep for å beskytte arbeidsinnvandrere og arbeidere i uformelle sektor.

 

Arbeidsinnvandrere og daliter har som oftest ingen sosiale beskyttelsesordninger. De får som regel betalt dag for dag, og ofte til en så lav lønn at de ikke har nok til å spare eller til å forsørge seg selv, når de mister jobben fra den ene dagen til den neste, heter det i uttalelsen, som er gjengitt på hjemmesiden til vår søsterorganisasjon ethicaltrade.org.

Disse marginaliserte gruppene havner nederst på rangstigen når katastrofen rammer. Regjeringer må derfor være spesielt oppmerksom på disse gruppene i India, Pakistan, Bangladesh, Nepal og Sri Lanka, heter det i uttalelsen.

I India mistet 120 millioner arbeidsinnvandrerne inntektskilden over natten da landet gikk til lockdown. Disse arbeiderne er nå på vei, ofte til fots, til sine opprinnelige landsbyer. Her de kan bli utsatt for sult og dårlige humanitære forhold med alvorlige innvirkninger på helse- og immunforsvaret.

Gjennom 8 punkter oppfordrer International Dalit Solidarity Network, internasjonale selskaper til blant annet å betale for ordre av produserte varer og varer som er i produksjon. De internasjonale selskapene må også forsikre seg om at arbeiderne får tilstrekkelig lønn og sluttvederlag. Regjeringer oppfordres gjennom 10 punkter, blant annet til å presse selskaper til å implementere OECD Guidelines for Mulitinational Companies og FN’s Guiding Principles on Business and Human Rights. Les den klare oppfordringen fra Dalit Solidarity Network her.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel