Nuts: Cashew Nuts

Aktsomhetsprosjekt på cashewnøtter

Etisk handel Norge gjennomfører et aktsomhetsprosjekt i leverandørkjeden til cashewnøtter med fokus på Vietnam. Prosjektet er initiert av organisasjonens medlemmer i dagligvaresektoren sammen med Etisk handel Norge.

Mål med prosjektet

Prosjektet gjennomføres i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Prosjektets overordnede mål er å kartlegge vesentlige utfordringer i leverandørkjeden til cashewnøtter og iverksette tiltak for å unngå, redusere og eventuelt avbøte skade på mennesker og miljø.

Bakgrunn og utfordringer

Norske dagligvarekjeder og matprodusenter har valgt å ha prosjekt på cashewnøtter, som er et høyverdiprodukt knyttet til risiko for mangelfull arbeidsforhold og miljøhåndtering. Innledningsvis fokuserer prosjektet på Vietnam, som verdens største eksportør av cashewnøtter uten skall. Landet dyrker også en betydelig andel av cashewnøttene som prosesseres der.

Det er vesentlige utfordringer i den vietnamesiske leverandørkjeden. Cashewbøndene er i en sårbar økonomisk situasjon og mangler kunnskap om krav til arbeidsforhold, minstealder og riktig bruk av sprøytemidler. Små og mellomstore prosessorer benytter sesongarbeidere uten kontrakter. Hos eksportører av cashewnøtter er det langt bedre, men demokratisk valg av arbeidere og fungerende sosial dialog mellom ledelse og arbeidere er en mangelvare.

Aktiviteter

Etisk handel Norge har gjort et akstsomhetsstudie i den vietnamesiske leverandørkjeden av cashewnøtter og har utarbeidet en tiltaksplan basert på de kartlagte utfordringene. Denne planen fokuserer på 4 aktivitetsområder:
1) Opplæring av cashewbønder i gode jordbruksteknikker, arbeidsforhold og miljøhåndtering
2) Bærekraftige forretningsmodeller som gir forutsigbarhet for cashewbønder og -prosessorer
3) Styrking av arbeidsforhold hos cashewprossorer
4) Styrking av samarbeid i den vietnamesiske cashewnøttindustrien

Områdene 2 og 4 prioriteres inneværende prosjektperiode (2017-2020). De viktigste tiltakene innebefatter et ‘Trainer of trainer’-program for cashewbønder, opplæring i arbeidsstandarder for små og mellomstore cashewprosessorer og opplæring i sosial dialog for casheeksportører.

Hva har vi oppnådd

Innen juni 2020 vil vi ha oppnådd blant annet:
• Operativt nettverk med 30 instruktører, med minst 25 % kvinner, som gir opplæring til cashewbønder.
• Inntil 40 små og mellomstore cashewprosesorer har fått opplæring arbeidsstandarder og er gjenstand for monitorering av arbeidsforhold.
• Inntil 20 casheweksportører har fått opplæring i sosial dialog og har styrket kommunikasjon med arbeiderne og systemer for klagehåndtering
• Utviklet businesscase for styrket sosial dialog og klagehåndtering som er formidlet til leverandørene i den Vietnamesiske cashewindustrien.

Prosjektperiode, deltakelse og finansiering

Per oktober 2019 deltar Rema 1000, Unil, Coop Norge, Orkla, Foodman, Scandza, Intersnack, Aldi South Group og Nature Delivered (Graze) i prosjektet. Inneværende prosjektperiode går fram til juni 2020, men prosjektet planlegges forlenget. Prosjektet er finansiert av Norad, Etisk handel Norge og bedriftene (både medlemmer og eksterne) som deltar.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel