Young plant growing in the morning light and green bokeh background  , new life growth ecology concept

9 nye IEH-medlemmer – hvorfor ble de det?

Vi ønsker IEHs nye medlemmer velkommen. Disse er fra 1. juni:

•    APHRU er et norsk womenswear-merke med base i Oslo. De lanserte sin første kolleksjon sommeren 2014 og fokuserer på høy kvalitet og komfort for alle anledninger. Aphru omsatte i 2016 for kr. 7 millioner.

•    Autulus er et nystartet selskap som lanserer merkevaren Greater than A. Greater than A er et nystartet norsk klesmerke, grunnlagt av Aksel Lund Svindal og med fokus på bærekraft og sosialt ansvar. Den første kolleksjonen ble lansert våren 2018.

•    Nye Probat driver med design, produksjon og salg av tekstiler, hovedsakelig t-skjorter. Nye Probat omsatte i 2016 for kr. 5,3 millioner.

•    WJ Business Partner AS (Wittusen&Jensen) er en leverandør av diverse forbruksvarer til arbeidsplassen. De har over 200 ansatte og en omsetning på kr. 561 millioner kroner.

•    KLP – Kommunal Landspensjonskasse – leverer pensjons- finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP omsatte i 2016 for kr. 2,7 milliarder.

•    UiT Norges arktiske universitet – er Norges nordligste og tredje største universitet, med i overkant av 16 000 studenter, og mer enn 3000 ansatte. UiT har studietilbud i ;Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bardufoss og på Svalbard. UiT omsatte i 2016 for kr. 3,6 milliarder hvorav kr. 1,2 milliarder utgjorde anskaffelser.

•    Umoe Restaurants er Skandinavias ledende serveringskjede med nesten 400 restauranter og cafeer, og en forventet årlig omsetning på over 4 milliarder kroner og nærmere 9000 ansatte (inkl. franchise og kommisjon) fordelt på blant annet kjente merkevarer og konsepter som Peppes Pizza, TGI Fridays, Burger King og Starbucks. Umoe omsatte i 2016 for kr. 2,2 milliarder.

•    Holzweiler lanserte sin første skjerfkolleksjon i 2012 og etter stor suksess på det norske markedet utvidet Holzweiler med sitt eget klesmerke i 2014. Holzweiler omsatte i 2016 for kr. 35 millioner.


IEHs nye medlemmer forteller i sine søknader hvorfor de vil bli medlem. Begrunnelsene stemmer godt overens med anerkjente EcoVadis «Sustainable Procurement Barometer» og deres internasjonale kartlegging på drivere for arbeid med bærekraft i leverandørkjeden. EcoVadis rapport for 2017 peker på hva som oppgis som topp fem kritisk viktige eller viktige drivere for bærekraftsarbeidet:


1.    Etterlevelse av krav
Stadig nye krav fra kunder og reguleringer gjør at offentlige og private virksomheter søker støtte hos organisasjoner som IEH. 1. januar 2017 kom også ny Lov om offentlig anskaffelser (LOA) hvor det i § 5 blant annet står at «oppdragsgivere skal ha egnede rutiner for å fremme grunnleggende menneskerettigheter i anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter». Den fulle virkningen av de nye kravene gjenstår å se, men 70 % av alle nye medlemmer til IEH i 2017 hittil i år, er enten leverandører til offentlig sektor eller selv representanter fra offentlig sektor.

Nytt IEH medlem gir begrunnelse for IEH-medlemskap:
«Nye krav fra større virksomheter og offentlig sektor har gjort at systematisering og forbedring av arbeidet har aktualisert medlemskap.»  

2.    Risikohåndtering
FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) slo i 2011 fast at næringslivet har et ansvar – også for aktiviteter i sine leverandørkjeder. Globale leverandørkjeder utgjør ofte en betydelig risiko for brudd på menneskerettigher og forsvarlig miljøhåndtering. Stadig flere innser at denne risikoen også potensielt utgjør en risiko for mer tradisjonelt ansette virksomhetsområder.

Nytt IEH medlem:
«Vi ønsker en støttespiller som kan veilede oss til å få en produksjon hvor det er gode arbeidsforhold og hvor miljø er et viktig element.»

3.    Omdømme
Bedrifter som leverer direkte til forbrukermarkedet har lenge vært klar over risikoen for omdømmetap knyttet til brudd på menneskerettigheter. I tillegg til at over 1/3 av forbrukerne sier de velger bort varer av miljøhensyn, opplever virksomhetene også økt fokus på bærekraft i leverandørkjeden fra media, pressgrupper og næringslivskunder.

Nytt IEH medlem:
«Ønsker å signalisere fortsatt forpliktelse for å etisk handel og bidra til å styrke dette arbeidet.»

4.     Kostnadsbesparelse
Virksomheter som jobber godt med etisk handel og styrker sin innkjøpspraksis opplever optimalisering av kostnader, økt produktivitet og kvalitet, reduserte operasjonelle kostnader og økonomisk risiko. Dette viser en større kartlegging IEH og søsterorganisasjonene i Danmark og England nylig gjorde sammen med ILO.  

Nytt IEH medlem:
«Samfunnsansvarsavdelingen og Innkjøpsavdelingen ønsker å endre vårt arbeid, med samfunnsansvar i innkjøp, fra en generell og bred tilnærming, til en spisset tilnærming knyttet til innkjøpene.»

5.    Overskudd og omsetning
Virksomheter som ikke tar ansvar gjennom å etterleve krav, redusere risiko i leverandørkjeden, sikre omdømme eller ta mulige kostnadsbesparelser gjennom å styrke arbeidet med etisk handel – bærekraft i leverandørkjeden – vil også gå glipp av potensiell økt omsetning og overskudd.

Nytt IEH medlems:
«Vi ønsker å styrke arbeidet på bærekraft og utarbeide en tydelig bærekraftstrategi»

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel