Bangladesh-tekstilfabrikk2

26 multinasjonale selskaper og organisasjoner, deriblant Etisk handel Norge, står sammen om opprop til ny EU-lov

Etisk handel Norge har sammen med 26 internasjonale kjente merkenavn og søsterorganisasjoner, undertegnet et opprop med støtte til en ny lov i EU som skal sikre at alle selskaper tar menneskerettigheter og miljøhensyn på alvor.

– Jeg er glad for at så mange multinasjonale selskaper som Adidas, Unilever, Inditex og Etisk handel Norge og søsterorganisasjonene våre stiller seg bak en felles oppfordring til EU-kommisjonen om å innføre obligatoriske menneskerettighets- og miljørettighets-lover. Dette passer godt med det norske lovforslaget til Etikkinformasjonsutvalgets Åpenhetslov, sier leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl. Furustøl skal presentere norske erfaringer med i arbeidet med Åpenhetsloven på en større konferanse i København 30. september. Arrangementet samler en rekke EU-topper og organisasjoner og bedrifter på tvers av sektorer, og arrangeres av Dansk Initiativ for Etisk Handel.

 

 

1. september ble Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) lansert i Oslo, med flere enn 40 ulike aktører som står sammen for at Norge skal få en menneskerettighetslov for næringslivet. Også i EU jobbes det for en ny lov som skal sikre at alle selskaper må følger de samme lovpålagte reglene for å ivareta menneskerettigheter og miljø.

Adidas, Nestle og H&M blant underskriverne

Kjente selskaper som Adidas, Nestle og H&M er blant underskriverne i oppropet, sammen med Etisk handel Norge og Ethical Trading Initiativ.

I oppropet står det at COVID-19-krisen har avdekket hvor skjør de globale forsyningskjeder er, og hvordan denne sårbarheten forverrer situasjonen for arbeidere, lokalsamfunn og bedrifter over hele verden.

Oppropet er opptatt av at nye regler må gjelde alle bedrifter, slik at konkurransen foregår på like vilkår:  

«Når vi gjenoppretter og omstrukturerer, må vi strekke oss mot nye bindende standarder som kommer alle til gode og fremmer bærekraft. Obligatorisk menneskerettigheter og miljøtilpasset aktsomhet er nøkkelen for å sikre at innsats fra selskaper som respekterer mennesker og kloden, både under og etter COVID-19-gjenoppretting, ikke undergraves av mangelen på en enhetlig standard for atferd som gjelder alle forretningsaktører.»

Lovgivinning er avgjørende for å heve standarden

«Noen selskaper tar allerede skritt for å implementere sine due diligence-prosesser i tråd med FNs og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Flere selskaper må imidlertid ta på seg forpliktelsene og handle og rapportere om deres potensielle og faktiske innvirkning på menneskerettighetene og miljøet. Lovgivning som innfører en forpliktelse til å utføre due diligence som definert av UNGP og dekker alle forretningsaktører, er avgjørende for å bringe alle selskaper til samme standard og bygge videre og skalere fremdriften til dags dato», heter det videre i oppropet.

Ambisiøse lovforslag må til

Initiativtagerne bak oppropet håper på å innføre et ambisiøst lovforslag i 2021. «Som selskaper, næringslivssammenslutninger og initiativer er vi klare til å støtte dette lederskapet gjennom åpen dialog med EUs beslutningstakere , frivillige organisasjoner, fagforeninger, myndigheter og lokalsamfunn.», heter det i uttalelsen.

 

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel