Artikkel

Klar tale på Anskaffelseskonferansen 2019

Etisk handel Norge deltok på Anskaffelseskonferansen med stand og tydelig tale fra daglig leder Heidi Furustøl. Krav til menneskerettigheter i offentlig innkjøp blir i liten grad fulgt opp. Slik kan vi ikke ha det. Loven krever oppfølging, forbrukerne etterspør bærekraftige produkter, og myndighetene forventer en ansvarlig offentlig sektor. Pilotprosjektet SoK og reviderte kontraktsvilkår skal tilrettelegge for harmoniserte og effektive anskaffelses-praksiser av høy kvalitet, som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.

Publisert 01.11.2019

Her kan du se hele innlegget til Heidi Furustøl:

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel Bli medlem