Endelig har alle barn fått rettslig beskyttelse mot de verste former for barnearbeid

Publisert 27.08.2020

Da Tonga 4. august ratifiserte ILO konvensjon 182, ble det historiens raskeste ratifiseringsprosess og den første ILO-konvensjonen som er ratifisert av alle medlemslandene. Konvensjonen som på norsk heter » Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid – ILO nr. 182″ ble vedtatt av ILO i 1999. Den trådte i kraft i Norge 21. desember 2001. I forbindelse med Tongas ratifisering, uttalte ILOs generaldirektør at dette viser en global forpliktelse til å få slutt på de verste formene for barnearbeid, slik som slaveri, seksuell utnytting, bruk av barn i krig og væpnet konflikt. Les mer på ilo.org.

.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel Bli medlem