Etisk handel Norge

Medlemsforum: risiko for tvangsarbeid i Kina

icon calendar 25.08.21 icon separator 25.08.2021 icon clock14.00 icon separator 15.30 icon calendarWebinar. Info blir sendt til påmeldte i forkant av arrangementet.

Risiko for tvangsarbeid i kinesiske leverandørkjeder er relevant for mange av Etisk handel Norges medlemmer. Vi inviterer derfor til medlemsforum med erfaringsutveksling om kartlegging og håndtering av denne risikoen.

Vi vil også gjennomgå Etisk handel Norges posisjonsnotat om risiko for tvangsarbeid i Kina og aktsomhetsvurderinger.

Webinaret er kun for Etisk handel Norges medlemmer og gjennomføres under Chatham house rule.

Oppdatert program følger.

 

 

 

 

Kursholder