Innspurt rapportering basisnivå - Etisk Handel
Etisk handel Norge

Innspurt rapportering basisnivå

icon calendar 25.01.22 icon separator 25.01.2022 icon clock13.00 icon separator 15.00 icon calendarDigitalt kurs

Hvordan kan du som bedriftsmedlem i Etisk handel Norge oppnå vårt basisnivå for aktsomhetsvurderinger? Vi ønsker å støtte flest mulig bedrifter opp mot rapporteringsfrist 18. februar 2022 og vil på dette møtet gjennomgå KPIene i basisnivå samt vise eksempler på god praksis fra andre medlemmer.  

Vårt objektive basisnivå består av KPIer for hvert trinn i aktsomhetsvurderingen med tilhørende dokumentasjonskrav. Vi ønsker at bedriftsmedlemmer oppnår basisnivå innenfor to års medlemskap. Bedrifter som oppnår basisnivå vil være godt forberedt på åpenhetslovens krav til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger.  

Målgruppe: 

Kurset er forbeholdt medlemmer av Etisk handel Norge, og gratis. 

 

Kursholder

Seniorrådgiver Simen Høy Dypvik