Arendalsuka: Betyr miljø og menneskerettigheter noe i offentlig anskaffelser? - Etisk Handel
Etisk handel Norge

Arendalsuka: Betyr miljø og menneskerettigheter noe i offentlig anskaffelser?

icon calendar 18.08.22 icon separator 18.08.2022 icon clock14.00 icon separator 14.45 icon calendarTorvgata 7, Arendal

Det offentlige handler for 600 milliarder kroner! Offentlig innkjøpere har ansvar for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner og grunnleggende menneskerettigheter respekteres i hele forsyningskjeden. Det er risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i globale leverandørkjeder, herunder tvangsarbeid, barnearbeid, mangel på fagforeningsfrihet og diskriminering. Likevel viser undersøkelser fra DFØ at svært få har gode rutiner og kompetanse for ivaretakelse av menneskerettigheter. Og når alt kommer til alt: Legges det nok vekt på etisk handel og ivaretakelse av menneskerettigheter når kontraktene tildeles?

Les mer om arrangementet her.

Kursholder

Heidi Furustøl, Daglig leder, Etisk handel Norge, Divisjonsdirektør Dag Strømsnes, DFØ, Adm dir. Jan Knoph, One Med, med flere.