Etisk handel Norge

Åpenhetsloven- hva vil sivilsamfunnet spørre om?

icon calendar 19.01.22 icon separator 19.01.2022 icon clock09.00 icon separator 10.00 icon calendarWebinar

Åpenhetsloven vil gjelde fra 1. juli 2022. Hva vil sivilsamfunnet spørre om og hva vil de se etter i aktsomhetsvurderingsrapportene? Møt sivilsamfunnet og en bedrift som allerede rapporterer på aktsomhetsvurderinger. Det vil bli gitt god tid til spørsmål og kommentarer!  Arrangementet er for våre medlemmer i Etisk handel Norge.

Allerede nå er det stor interesse og debatt rundt åpenhetsloven og hva som skal til for å oppfylle aktsomhetsvurderings- og  informasjonsplikten for virksomheter (de må oppfylle 2 av 3 vilkår; balansesum 35 millioner kr. 70 millioner kr. omsetning, og over 50 ansatte).

Bedriftsmedlemmer i Etisk handel Norge rapporterer på vår elektroniske aktsomhetsvurderingsmal og oppfyller åpenhetsloven krav om aktsomhetsvurderings-redegjørelse og langt på vei informasjonsplikten hva gjelder generell informasjon. 

Dette ifølge Oslo Economics konsekvensutredning av åpenhetsloven på oppdrag av Barne- og familiedepartementet som er fagansvarlig for loven. Bedriften kan også bli spurt om spesifikke produkter og tjenester relatert til arbeidet med menneskerettigheter og anstendig arbeid.

Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty og sivilsamfunnets representant i OECDs norske kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og Emilie Olderskog, direktør bærekraft og samfunnskontakt i Mills/Agra, vil gi en innføring i hva bedriftene bør forberede seg på.

Seminaret vil bli ledet av Heidi Furustøl, daglig leder i Etisk handel Norge og medlem av Etikkinformasjonsutvalget som skrev utkast til Åpenhetsloven.

Både Amnesty Norge og Mills/Agra er medlemmer i flerpartsorganisasjonen Etisk handel Norge.

Program: 

 09.00-09.10 Velkommen og kort intro til loven ved Heidi Furustøl, daglig leder i Etisk handel Norge

09.10-09.25 Hva vil sivilsamfunnet spørre om? Ved Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiveri

Amnesty og sivilsamfunnets representant i OECDs norske kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

09.25-09.35 Sånn rapporterer vi på Åpenhetsloven – ved Emilie Olderskog, direktør bærekraft og samfunnskontakt i Mills/Agra

09.35-10.00 Spørsmål og samtale

Dette arrangementet er eksklusivt for våre medlemmer!

 

 

 

Kursholder

Heidi Furustøl, daglig leder i Etisk handel Norge, Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty, Emilie Olderskog, direktør bærekraft og samfunnskontakt i Mills/Agra