Etisk handel Norge

Aktsomhetsvurderinger trinn 3 – Forebygge og redusere risiko

icon calendar 11.11.20 icon separator 11.11.2020 icon clock12.00 icon separator 15.00 icon calendarDigitalt kurs

Hvordan forebygge og redusere risiko for brudd på menneskerettigheter eller miljøstandarder i leverandørkjeden? Hvilke strategier fungerer på hvilke risikoområder? Og hvordan involvere interessenter i dette arbeidet?

Målgruppe:

Bedrifter og offentlige virksomheter. Kurset er rettet mot de som har ansvar for oppfølging av bærekraft/etisk handel, men er også relevant for de som er direkte involvert i virksomhetens arbeid med bærekraft/etisk handel og oppfølging av leverandørkjeden.

Innhold og læringsmål:

Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til risikostyring som hjelper bedrifter å kartlegge, håndtere og gjøre rede for risiko for, eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Dette webinaret gir deg kunnskap om ulike strategier for å forebygge og redusere risiko i egne leverandørkjeder. Vi går gjennom ulike strategier for risikohåndtering for råvareleddet og for produksjonsleddet, både ved prekvalifisering/valg av nye leverandører, og i oppfølging av eksisterende leverandører Du vil også få høre et praktisk eksempel fra medlemmer av Etisk handel Norge som jobber godt på dette området.

Innholdet er tilpasset virksomheter av ulik størrelse, og om virksomheten er i direkte eller indirekte kontakt med produsenter.

Dette kurset er en del av en kursrekke på fem. (link til andre webinarer under). Mellom kursdatoene blir det satt opp grupper etter bransjetilhørighet som får oppfølging fra Etisk handel Norges rådgivere for å kunne implementere kursinnholdet i egen virksomhet og egne systemer for risikohåndtering (kun for medlemmer).

Forkunnskaper:

Du bør ha deltatt på Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring, eller tilsvarende, samt på Aktsomhetsvurderinger modul 1, 2 og 3.

Forberedelse og gjennomføring:

Som et minimum gå gjennom egne strategier og rapporter på samfunnsansvar/bærekraft/etisk handel, med særlig fokus på virksomhetens kartlegging av risiko i leverandørkjeden. Du får mest ut av webinaret om du har begynt å få oversikt og prioritere risikoen i egne leverandørkjeder.

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Medlemmer 250 kr, ikke-medlemmer 1500kr.

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

 

Påmelding via skjemaet under

(Vi opplever for tiden en del problemer med påmeldingsskjemaene. Om du ikke får opp skjemaet prøv å “refreshe” siden en gang. Om det ikke går kontakt reidun(at)etiskhandel.no så melder vi deg på manuelt.)

Kursholder

Seniorrådgiver Reidun Blehr Lånkan