Sertifiseringer som tiltak for å håndtere risiko i leverandørkjeden: Deling av erfaringer

Vi vil i dette seminaret få en introduksjon til Fairtrade og Svanemerket om hvordan de arbeider med kravsett og jobber for å sikre mennesker, samfunn og miljø fra råvare til ferdig produkt. Oslo kommune vil dele fra sin erfaring med bruk av sertifiseringer som en del av sine minimumskriterier ved anbud, og JDE Professional Norge vil fortelle mer om deres erfaringer med slike krav og sertifiseringenes begrensinger. Hvordan sikrer vi en hensiktsmessig bruk av sertifiseringsordninger og hva skal man være oppmerksom på?  

Etisk handel Norge gjennomførte et webinar om sertifiseringsordninger og sosiale revisjoner i januar i år. Vi lanserte da også vår egen sertifiseringsveileder for våre medlemmer. Vi erfarer at sertifiseringer blir mye brukt som tiltak for å redusere risiko i leverandørkjeden og ønsker å bidra til økt kompetanse på området for å sikre en god, balansert, bruk av sertifiseringer og revisjoner som tiltak. Det er alltid viktig å sette seg inn i hva ordningen man benytter faktisk krever og sertifiseringer og/ eller revisjoner som tiltak bør alltid brukes i kombinasjon med andre komplimenterende tiltak for best effekt.  

Nå inviterer vi til erfaringsdeling fra ulike aktører med forskjellige utgangspunkt, for å ytterligere sette fokus på sertifiseringer og revisjoner som målrettet tiltak for risiko i leverandørkjeden. Vi vil i seminaret få en innføring i to ordninger som ofte benyttes, og høre hvordan de jobber med sine respektive ordninger for å tilrettelegge for en positiv utvikling for arbeidere i produksjonsland. De vil presentere sine ordninger, fortelle om hvordan de jobber med menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter hos produsenter og videre dele gode tips for bruk av deres merkeordning som kriterier nedover i leverandørkjeden.  

Vi skal så høre hvordan en stor offentlig aktør bruker ulike ordninger som kriteriesett for egne innkjøp. Hvordan vurderer de ulike ordninger og hvorfor det er viktig med slike krav? Hva slags erfaringer de har gjort seg ved bruk av sertifiseringer som minimumskriterier og hvordan følges slike krav opp? Vi skal også få høre hvordan dette oppleves for de som sitter tettere på leveransene og må forholde seg til kravene som stilles til slike ordninger. Hva er deres erfaringer med bruk av sertifiseringsordninger som krav i dialog med produsenter?  

Velkommen til et spennende seminar hos oss!

 

Målgruppe 

Bedrifter og offentlige virksomheter som er medlem av Etisk handel Norge. Seminaret er rettet mot de som har ansvar for å utføre eller redegjøre for aktsomhetsvurderinger, har ansvar for å følge opp leverandører og/ eller de som jobber med sertifiseringer i virksomheten. 

Kun tilgjengelig for medlemmer.   

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper, men for å få mest mulig ut av seminaret bør du ha en viss oversikt over hva en sertifiseringsordning er og hva sosiale revisjoner går ut på.  

Kursavgift og vilkår for påmelding 

Gratis. Kun for medlemmer av Etisk handel Norge. 

Transport 

Våre lokaler i Hausmanns gate 19 ligger sentralt til i Oslo, og vi oppfordrer alle deltakere til å benytte seg av kollektivtransport til arrangementet. Kontoret er 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, og nærmeste kollektivstopp er Nybrua (trikk), Jakob Kirke (buss), Hausmanns Bru (buss/trikk) og Grønland (t-bane).