Seminar i bruken av nytt risikokartleggingsverktøy

Etisk handel Norge inviterer våre medlemmer til seminar om hvordan dere best mulig kan bruke vårt nye verktøy for risikokartlegging og prioritering.

Verktøyet er for våre medlemmer. Det skal hjelpe deg til å kartlegge risiko i din bedrifts leverandørkjeder for å avdekke brudd på menneskerettigheter. Ved å bruke verktøyet blir du også bedre i stand til å identifisere både ditt eget ansvar og den påvirkning du uforvarende kan ha for brudd på menneskerettigheter og hos dine leverandører. På den måten kan du minske risikoen for at din egen bedrift bidrar til å opprettholde kritikkverdige arbeidsforhold.

Verktøyet inneholder tre steg:

1. Kartlegging og prioritering: Finn landrisiko for produkter, råvarer og produksjonsprosesser, og gjør en grovprioritering.
2. Analyse- og identifisering av risiko: Analyser produktrisiko og alvorlighetsgrad, og prioriter for videre oppfølging.
3. Adressere de største utfordringene: Beskriv hva utfordringene er, hvordan påvirke leverandører til bedre standarder, kriterier for samarbeid, og tiltak for å adressere brudd på god forretningspraksis.

På seminaret vil du få vite mer om hvordan risikoverktøyet kan hjelpe deres virksomhet og få det demonstrert verktøyet. Det vil være et viktig hjelpemiddel for mange bedrifter i møte med kravene til aktsomhetsvurdering i den nye åpenhetsloven som trer i kraft i juli neste år.

Vi gleder oss til å se deg!

Målgruppe:
Medlemmer i Etisk handel Norge.
Kurset er gratis for våre medlemmer.