Overvåke og rapportere – workshop

Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til risikostyring som hjelper bedrifter å kartlegge, håndtere og gjøre rede for risiko for − eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø − og tiltak knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Dette digitale kurset går i dybden på hvordan overvåke og rapportere om dette arbeidet. Sammen med interne handlingsplaner danner Etisk handel Norges rapporteringsmal og verktøy for egenvurdering grunnlaget for arbeidet med overvåking og rapportering. Den nye rapporteringsmalen for bedriftsmedlemmer ble lansert i fjor på en ny webløsning, og har som mål å gjøre det enklere å levere på krav og forventninger fra kunder, offentlige oppdragsgivere, myndigheter, sivilsamfunn, investorer, eiere og ansatte.

Før lunsj går vi gjennom rapporteringsmalen, egenvurdering og indikatorer for fremdrift. Etter lunsj blir det praktisk veiledning fra rådgivere i Etisk handel Norge knyttet til spørsmål medlemmer måtte ha rundt rapporteringen.

Forkunnskaper:
Det kreves ingen forkunnskaper, men for å få mest mulig ut av workshopen bør du ha satt deg inn i den nye rapporteringsmalen, og gjerne begynt å fylle ut.

Målgruppe:
Bedriftsmedlemmer. Stillingsfunksjoner som har en sentral rolle i arbeidet med årsrapportering til Etisk handel Norge. Innholdet er tilpasset virksomheter av ulik størrelse.

Kursavgift og vilkår for påmelding:
Workshopen er gratis og er kun  for Etisk handel Norges medlemmer. Påmeldingen er bindende.