Meld deg på Etisk handel-konferansen 2022

Etisk handel-konferansen 2022 arrangeres 28. april. Hovedtemaet er «Det røde i det grønne skiftet!» , men også utfordringer i handelen med Kina og hvordan bedrifter kan rigge seg for både åpenhetsloven og til å redusere sine klimautslipp. Fra kl. 11 -12. er det lunsj* og mingling, før programmet begynner kl 12 og varer til klokken 15.45. Fra klokken 16.00 er det årsmøte for medlemmer, med egen påmelding her. 

  • Hvordan rigge seg til for åpenhetslovens nye krav? Bente Øverli, Avdelingsdirektør og kontaktperson for åpenhetsloven, Forbrukertilsynet, Christoffer Bjørnum, Fagleder, Forbrukertilsynet
  • Det røde i det grønne skiftet: Hvordan sikre seg at arbeider- og menneskerettigheter overholdes i leverandørkjedene når råvarer og mineraler utvinnes i rekord-tempo til det grønne skiftet?
  • Globale trender og drivere for bærekraft i næringslivet – med sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea, Thina Saltvedt.
  • Svært få bedrifter styrer i dag mot Paris-avtalens 1.5 graders mål. Hvordan kan bedrifter jobbe for å komme nærmere målet? Hvordan jobber Orkla med sitt ambisiøse klimamål?  Johanne Kjuus, bærekraftsjef i Orkla Foods Norge.
  • Hvordan kan digitale verktøy bidra til å hindre menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeder? En interaktiv presentasjon fra Quizrr ved Sofie Nordström, Founder, Quizrr
  • Hvilke kulturelle utfordringer må næringslivet vite om når de handler med Kina? Kristian Bjune Sveen, norsk landslagstrener for kinesiske skiløpere. Om kommunikasjon og miskommunikasjon i det kinesiske systemet. Kristian Bjune har i halvannet året bodd i Xinjiang-provisen, hvor han blant annet har trent uiguere.
  • Hvordan følge opp leverandørkjeder i Kina? Erfaringer fra Stormberg.
  • Betyr miljø og menneskerettigheter noe i offentlige anskaffelser? Dag Strømsnes, DFØ
  • Utdeling av Etisk handel-prisen 2022

Pris: 

Medlemmer: 590

Meld på 3 for prisen av 2, for medlemmer: 1180

Ikke-medlemmer: 1190

Ikke-medlemmer 3 for 2: 2380

Student: 150 (med plass i mesanin)

All påmelding er bindende.

Konferansen er åpen for alle.

FRISTEN FOR PÅMELDING ER NÅ GÅTT UT.

Etisk handel Norges årsmøte begynner i samme lokaler kl. 16 og er kun for medlemmer. Merk at det er separat påmelding til årsmøtet her.

*Etisk handel Norge har vegetar som standard servering på våre arrangementer. Dersom du allikevel skulle ønske kjøtt, kan du oppgi dette i påmeldingsskjemaet.