Login

Etisk handel-konferansen 2022 arrangeres 28. april. Hovedtemaet er «Det røde i det grønne skiftet!» , men også utfordringer i handelen med Kina og hvordan bedrifter kan rigge seg for både åpenhetsloven og til å redusere sine klimautslipp. Fra kl. 11 -12. er det lunsj* og mingling, før programmet begynner kl 12 og varer til klokken 15.45. Fra klokken 16.00 er det årsmøte for medlemmer, med egen påmelding her. 

Pris: 

Medlemmer: 590

Meld på 3 for prisen av 2, for medlemmer: 1180

Ikke-medlemmer: 1190

Ikke-medlemmer 3 for 2: 2380

Student: 150 (med plass i mesanin)

All påmelding er bindende.

Konferansen er åpen for alle.

FRISTEN FOR PÅMELDING ER NÅ GÅTT UT.

Etisk handel Norges årsmøte begynner i samme lokaler kl. 16 og er kun for medlemmer. Merk at det er separat påmelding til årsmøtet her.

*Etisk handel Norge har vegetar som standard servering på våre arrangementer. Dersom du allikevel skulle ønske kjøtt, kan du oppgi dette i påmeldingsskjemaet.