Medlemsforum: Dyrevelferd i leverandørkjeden

Hvordan håndtere risiko for dårlig dyrevelferd i leverandørkjeden som en del av aktsomhetsvurderingen? Råvarer av animalsk opprinnelse kan stamme fra mange ulike land med veldig forskjellig utfordringer for dyreholdet. På dette webinaret vill Dyrevernalliansen gi en introduksjon til nyttige informasjonskilder og smarte spørsmål å stille i dialog med leverandører.

Program

13.00-13.10 Introduksjon og presentasjonsrunde
ved Simen Høy Dypvik, seniorrådgiver. Etisk handel Norge

13.10-13.40 Dyrevelferdsutfordringer i leverandørkjeden
ved Marianne Kulø, faglig leder, Dyrevernalliansen

  • Informasjon om globale forhold
  • Kilder for å kartlegge risiko for negativ påvirkning på dyrevelferd
  • Gjennomgang av mulige indikatorer for dårlig dyrehold

13.40-14.30 Diskusjon og mulighet for å stille spørsmål

Målgruppe

Bærekrafts- og etisk handelsansvarlige, ansvarlige for sourcing, innkjøp og/eller leverandørkjedeoppfølging, innkjøpere, og andre stillingsfunksjoner involvert i bærekraftsarbeidet.