Lansering av nytt risikokartleggingsverktøy: Hjelper deg til å få bedre oversikt over leverandørkjeden

Etisk handel Norge har gleden av å invitere deg til lanseringen av vårt nye verktøy for risikokartlegging og prioritering. Lanseringen finner sted mandag 29. november kl. 14.00 – 15.30 i våre lokaler i Hausmanns gate 19 og du kan også delta på Teams.

Verktøyet er for våre medlemmer. Det skal hjelpe deg til å kartlegge risiko i din bedrifts leverandørkjeder for å avdekke brudd på menneskerettigheter. Ved å bruke verktøyet blir du også bedre i stand til å identifisere både ditt eget ansvar og den påvirkning du uforvarende kan for brudd på menneskerettigheter og hos dine leverandører. På den måten kan du minske risikoen for at din egen bedrift bidrar til å opprettholde kritikkverdige arbeidsforhold.

 

Verktøyet inneholder tre steg:

1.Kartlegging og prioritering: Finn landrisiko for produkter, råvarer og produksjonsprosesser, og gjør en grovprioritering.

2. Analyse- og identifisering av risiko: Analyser produktrisiko og alvorlighetsgrad, og prioriter for videre oppfølging

3. Adressere de største utfordringene: Beskriv hva utfordringene er, hvordan påvirke leverandører til bedre standarder, kriterier for samarbeid, og tiltak for å adressere brudd på god forretningspraksis.

På lanseringen vil du få vite mer om hvordan risikoverktøyet kan hjelpe deres virksomhet og få det demonstrert. Det vil være et viktig hjelpemiddel for mange bedrifter til å møte kravene til aktsomhetsvurdering i den nye Åpenhetsloven som trer i kraft i juli neste år.

Arrangementet er GRATIS og kun for medlemmer Etisk handel Norge. 

Vi gleder oss til å se deg!