Kontakt oss

Etisk handel Norge

Kontraktsoppfølging etisk handel offentlig sektor

Kurset gir en innføring i aktsomhetsmodellen, og forutsetninger for å vurdere leverandørers rapportering om aktsomhetsarbeidet. Kurset går også gjennom tilgjengelige verktøy i kontraktsoppfølging og presenterer styrker og svakheter med disse.

I kurset kontraktsoppfølging av etisk handel for offentlig sektor gir vi en introduksjon til aktsomhetsvurderinger som er det sentrale virkemiddelet i virksomheters arbeid med å respektere menneskerettigheter. Aktsomhetsvurderingsmetoden er bygget opp for å kartlegge og redusere risiko og håndtere negative konsekvenser. Kjennskap til hvordan virksomheter kan redegjøre om dette arbeidet er en forutsetning for å følge opp etisk handel. Aktsomhetsvurderinger er også et viktig virkemiddel for offentlige oppdragsgivere i håndtering av risiko for mennesker, samfunn og miljø av deres egne markedstransaksjoner.

Kurset legger opp til aktiv deltakelse gjennom diskusjoner og oppgaver, blant annet om risikoinformasjon og prioritering.

Kurset gir kunnskap om tilgjengelige verktøy som retningslinjer for leverandører, egenrapporteringsskjemaer og sosiale revisjoner og gir en innsikt i når og hvordan disse bør brukes.

Målgruppe:

Avtaleoppfølgere og andre som jobber med etisk handel hos offentlige oppdragsgivere.

Merk: kurset er kun tilgjengelig for ansatte hos offentlige oppdragsgivere/offentlig sektor. Åpent for medlemmer og ikke-medlemmer.

Pris: 

Medlemmer: 500, kroner. Ikke-medlemmer: 1500 kroner.

Kursholdere

Monica Dalberg

Monica Dalberg

Seniorrådgiver Etisk handel Norge

Jonas Ådnøy Holmqvist

Jonas Holmqvist

Seniorrådgivere Etisk handel Norge