Kontraktsoppfølging etisk handel i offentlig sektor

Kurset gir kunnskap om tilgjengelige verktøy som retningslinjer for leverandører, egenrapporteringsskjemaer og sosiale revisjoner og gir en innsikt i når og hvordan disse bør brukes.