Klimarisiko

På dette webinaret får du en kort introduksjon i hva klimarisiko er. Hvordan kan og bør virksomheter analysere, vurdere og håndtere klimarisiko. Hva er sammenhengen mellom klimarisiko og aktsomhetsvurderinger. Hvordan rapportere og kommunisere rundt egen klimarisiko. Kurset er gratis og kun åpent for medlemmer av Etisk handel Norge.