Klima: Fra ambisjoner til mål

Har din virksomhet intensjoner eller ønsker om å redusere eget klimaavtrykk? Bli med på kurset «Fra ambisjon til konkrete mål».