Klima: Fra ambisjon til konkrete mål

Har din virksomhet intensjoner eller ønsker om å redusere eget klimaavtrykk? Bli med på kurset «Fra ambisjon til konkrete mål».

Du vil blant annet lære mer om hvorfor din virksomhet bør forankre klimaambisjoner i tråd med Parisavtalen og hvordan dere kan komme i gang med vitenskapsbaserte klimamål.

I dag står de fleste virksomheter overfor utfordringer i arbeidet med å redusere eget klimaavtrykk. Kanskje er motivasjonen drevet fram av et indre ønske om å være en del av løsningen? Kanskje er det eiere, kunder, banken eller andre samarbeidspartnere som etterspør informasjon om klimaavtrykket og hvordan dere skal redusere? Uansett utgangspunkt, på dette kurset kan du lære mer om klimaambisjoner, hvorfor det er viktig å sette gode, konkrete mål på klimaarbeidet og hvordan din virksomhet kan jobbe etter disse. Noe av det sentrale med et klimaarbeid er kontinuitet over tid, slik at dere kan følge egen utvikling og faktisk se at deres negative avtrykk reduseres. Vi viser dere hvordan dere kan komme i gang med arbeidet og hvordan dere kan måle og evaluere egen fremdrift.

Målgruppe 

Bedrifter og offentlige virksomheter med ambisjoner om å redusere eget klimaavtrykk. Kurset er rettet mot de som har ansvar for å utføre eller redegjøre for aktsomhetsvurderinger, og/eller har ansvar for å følge opp arbeidet med klima. 

For: Medlemmer 

Både for Bedrifter og offentlig sektor 

Forkunnskaper  

Vi oppfordrer alle til å ha sett videoen om klimaregnskap her før kurset! 

Forberedelse 

Vurder disse spørsmålene før kurset: 

Har din virksomhet ambisjoner for arbeidet med klima? Er dette kommunisert offentlig? 

Har din virksomhet fastsatt konkrete og målbare mål på klima?  Er dette kommunisert offentlig? 

Har din virksomhet klimaregnskap for Scope 1, 2 og 3? 

Hvilket system bruker dere/ønsker dere å bruke? Eller har dere ikke vurdert det enda? 

 

Kursavgift og vilkår for påmelding 

Kun for medlemmer av Etisk handel Norge 

Pris: 500 kr.

Vi anbefaler fysisk oppmøte da vi deler inn i gruppearbeid.  

«Påmeldingen er bindende. Ved avmelding 5 virkedager eller senere før kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Frist for påmelding 25.mai 

Etisk handel Norge tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det er få påmeldte. Påmelding er bindende.  

Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved å la være å møte opp, må hele kursavgiften betales. 

Transport  

Våre lokaler i Hausmanns gate 19 ligger sentralt til i Oslo, og vi oppfordrer alle deltakere til å benytte seg av kollektivtransport til arrangementet. Kontoret er 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, og nærmeste kollektivstopp er Nybrua (trikk), Jakob Kirke (buss), Hausmanns Bru (buss/trikk) og Grønland (t-bane).